Importera kontaktinformation i en fil till adressboken

Du kan lägga till information om flera kontakter samtidigt i din personliga adressbok genom att importera en kommaavgränsad eller en tabbavgränsad fil (CSV). Du kan exportera information från flera kalkyl- och e-postprogram i CSV-format.


Om det finns fel i den nya eller uppdaterade kontaktinformationen visas ett meddelande om att ingen kontaktinformation har importerats.


Om du lägger till en ny kontakt ska du se till att UUID-fältet är tomt.

1

Klicka på rullgardinspilen bredvid ditt namn i det övre högra hörnet och klicka sedan på Mina kontakter.

2

Exportera dina personliga kontakter som en komma- eller tabbavgränsad fil. Använd den filen som en mall för att lägga till kontakter.

För ytterligare information, se Exportera kontaktinformation till en CSV-fil.

3

I listan Visa väljer du Personliga kontakter.

4

I listan Importera från väljer du Komma- eller tabbavgränsade filer och sedan Importera.

5

Välj CSV-filen som du har lagt till ny kontaktinformation i och välj Öppna.

6

Välj Importera.

7

Om förhandsgranskningen visar alla de kontakter som du vill importera väljer du Skicka.

Exportera kontaktinformation till en CSV-fil

Du kan spara din kontaktinformation som en CSV-fil för att importera den till ett annat program eller för att generera en CSV-filmall som du lägga till kontaktinformation i och importera senare.


Om du lägger till en ny kontakt ska du se till att UUID-fältet är tomt.

1

Klicka på rullgardinspilen bredvid ditt namn i det övre högra hörnet och klicka sedan på Mina kontakter.

2

I listan Visa väljer du Personliga kontakter och sedan Exportera.

Skapa en distributionslista i adressboken

Du kan skapa distributionslistor i den personliga adressboken. En distributionslista utgörs av två eller flera kontakter som visas i listan över personliga kontakter under ett allmänt namn som du har valt.

Du kan till exempel skapa en distributionslista med namnet Försäljningsavdelning som innehåller kontakter på den avdelningen. Om du vill bjuda in personerna på avdelningen till ett möte kan du välja gruppen i stället för varje enskild person.

1

Klicka på rullgardinspilen bredvid ditt namn i det övre högra hörnet och klicka sedan på Mina kontakter.

2

Välj Lägg till distributionslista.

3

Ange ett Namn för distributionslistan.

4

Under Medlemmar letar du upp de kontakter som du vill lägga till i distributionslistan enligt följande:

  • Sök efter en kontakt genom att skriva in hela eller delar av kontaktens för- eller efternamn i rutan Sök.

  • Välj den bokstav som är den första bokstaven i kontaktens förnamn.

  • Välj Alla för att lista alla kontakter i dina personliga kontakter.

5

I rutan till vänster väljer du de kontakter du vill lägga till i distributionslistan och klickar på Lägg till>.

6

När du är klar med att lägga till kontakter till distributionslistan väljer du Lägg till för att skapa listan.