Importere kontaktinformasjon i en fil til adresseboken

Du kan legge til informasjon om flere kontakter samtidig i den personlige adresseboken ved å importere en fil med kommadelte eller tabulatordelte verdier (CSV). Du kan eksportere informasjon fra mange regneark- og e-postprogrammer i CSV-format.


Hvis det finnes en feil i en ny eller oppdatert kontaktinformasjon, vises en melding som informerer deg om at ingen kontaktinformasjon ble importert.


Hvis du legger til en ny kontakt, må du kontrollere at UUID-feltet er tomt.

1

Klikk på rullegardinpilen ved siden av navnet ditt øverst til høyre, og klikk deretter på Mine kontakter.

2

Eksporter dine personlige kontakter som en komma- eller tabulatordelt fil. Bruk denne filen som en mal du kan legge til kontakter i.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksportere kontaktinformasjon til en CSV-fil.

3

Velg Personlige kontakter fra Vis-listen.

4

Velg Komma- eller tabulatordelte filer i Importer fra-listen, og velg deretter Importer.

5

Velg CSV-filen der du la til ny kontaktinformasjon, og velg Åpne.

6

Velg Importer.

7

Hvis forhåndsvisningen viser alle kontaktene du vil importere, velger du Send inn.

Eksportere kontaktinformasjon til en CSV-fil

Du kan lagre kontaktinformasjonen som en CSV-fil for å importere den til et annet program, eller for å generere en CSV-filmal som du deretter kan bruke til å legge til kontaktinformasjon og deretter importere det senere.


Hvis du legger til en ny kontakt, må du kontrollere at UUID-feltet er tomt.

1

Klikk på rullegardinpilen ved siden av navnet ditt øverst til høyre, og klikk deretter på Mine kontakter.

2

Velg Personlige kontakter fra Vis-listen, og velg deretter Eksporter.

Opprette en distribusjonsliste i adresseboken

Du kan opprette distribusjonslister for din personlige adressebok. En distribusjonsliste inneholder to eller flere kontakter som du angir et felles navn for, og som vises i listen over personlige kontakter.

Du kan for eksempel opprette en distribusjonsliste kalt Salgsavdeling, som inkluderer kontakter som er medlemmer av salgsavdelingen. Hvis du vil invitere medlemmer av avdelingen til et møte, kan du velge gruppen i stedet for hvert medlem enkeltvis.

1

Klikk på rullegardinpilen ved siden av navnet ditt øverst til høyre, og klikk deretter på Mine kontakter.

2

Velg Legg til distribusjonsliste.

3

Angi et navn for distribusjonslisten.

4

Finn kontaktene du vil legge til i distribusjonslisten, under Medlemmer, ved å gjøre ett av følgende:

  • Søk etter en kontakt ved å skrive inn hele eller deler av kontaktens for- eller etternavn i Søk-boksen.

  • Velg bokstaven som tilsvarer den første bokstaven i kontaktens fornavn.

  • Velg Alle for å vise alle kontaktene i listen over personlige kontakter.

5

Velg kontaktene du vil legge til i distribusjonslisten, i boksen til venstre, og velg Legg til>.

6

Når du er ferdig med å legge til kontakter i distribusjonslisten, velger du Legg til for å opprette listen.