ייבוא פרטי קשר בקובץ לפנקס הכתובות שלך

באפשרותך להוסיף מידע אודות אנשי קשר מרובים בו-זמנית לפנקס הכתובות האישי שלך, על-ידי ייבוא קובץ ערכים (CSV) המופרד באמצעות פסיקים או מופרד באמצעות טאבים. באפשרותך לייצא מידע מתוכניות רבות של גיליונות אלקטרוניים ודואר אלקטרוני בתבנית CSV.


אם קיימת שגיאה בפרטי קשר חדשים או מעודכנים, מופיעה הודעה המודיעה לך שלא יובאו פרטי קשר.


אם תוסיף איש קשר חדש, ודא שהשדה UUID ריק.

1

בפינה השמאלית העליונה, לחץ על החץ הנפתח לצד שמך ולאחר מכן לחץ על אנשי הקשר שלי.

2

ייצא את אנשי הקשר האישיים שלך כקובץ מופרד באמצעות פסיקים או טאבים. השתמש בקובץ זה כתבנית כדי להוסיף לה אנשי קשר.

לקבלת מידע נוסף, ראה ייצוא פרטי קשר לקובץ CSV.

3

ברשימה תצוגה , בחר אנשי קשר אישיים.

4

ברשימה ייבוא מאת, בחר קבצים מופרדים באמצעות פסיקיםאו טאבים ולאחר מכן בחר ייבוא.

5

בחר את קובץ ה- CSV שבו הוספת פרטי קשר חדשים ובחר פתח.

6

בחר ייבוא.

7

אם התצוגה המקדימה מציגה את כל אנשי הקשר שברצונך לייבא, בחר שלח.

ייצוא פרטי קשר לקובץ CSV

באפשרותך לשמור את פרטי הקשר שלך כקובץ CSV כדי לייבא אותם ליישום אחר, או כדי ליצור תבנית קובץ CSV שבה תוכל להשתמש כדי להוסיף פרטי קשר ולאחר מכן לייבא אותם מאוחר יותר.


אם תוסיף איש קשר חדש, ודא שהשדה UUID ריק.

1

בפינה השמאלית העליונה, לחץ על החץ הנפתח לצד שמך ולאחר מכן לחץ על אנשי הקשר שלי.

2

ברשימה תצוגה , בחר אנשי קשראישיים ולאחר מכן בחר ייצוא.

יצירת רשימת תפוצה בפנקס הכתובות שלך

באפשרותך ליצור רשימות תפוצה עבור פנקס הכתובות האישי שלך. רשימת תפוצה כוללת שני אנשי קשר או יותר שעבורם אתה מספק שם משותף ומופיעה ברשימת אנשי הקשר האישיים שלך.

לדוגמה, באפשרותך ליצור רשימת תפוצה בשם Sales Department, הכוללת אנשי קשר החברים במחלקת המכירות שלך. אם ברצונך להזמין את חברי המחלקה לפגישה, באפשרותך לבחור את הקבוצה ולא כל חבר בנפרד.

1

בפינה השמאלית העליונה, לחץ על החץ הנפתח לצד שמך ולאחר מכן לחץ על אנשי הקשר שלי.

2

בחר הוסף רשימתתפוצה.

3

הזן שם עבור רשימת התפוצה.

4

תחת חברים, אתר את אנשי הקשר שברצונך להוסיף לרשימת התפוצה, על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • חפש איש קשר, על-ידי הקלדת השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר כולו או חלקו בתיבת החיפוש .

  • בחר את האות המתאימה לאות הראשונה של השם הפרטי של איש הקשר.

  • בחר הכל כדי לרשום את כל אנשי הקשר ברשימת אנשי הקשר האישיים שלך.

5

בתיבה מימין, בחר את אנשי הקשר שברצונך להוסיף לרשימת התפוצה ובחר הוסף>.

6

לאחר שתסיים להוסיף אנשי קשר לרשימת התפוצה, בחר הוסף כדי ליצור את הרשימה.