Importer kontaktoplysninger i en fil til dit adressebog

Du kan tilføje oplysninger om flere kontakter samtidigt til din personlige adressebog ved at importere en kommadelt eller tabulatorafgrænset fil (CSV). Du kan eksportere oplysninger fra mange regneark og e-mailprogrammer i CSV-format.


Hvis der er en fejl i nye eller opdaterede kontaktoplysninger, fremkommer en meddelelse, der oplyser, at ingen kontaktoplysninger blev importeret.


Hvis du tilføjer en ny kontakt, skal du sikre, at UUID-feltet er tomt.

1

Klik på rullepilen øverst til højre ved siden af dit navn, og klik derefter på Mine kontakter.

2

Eksportér dine personlige kontakter som en kommadelt eller tabulatorafgrænset fil. Brug filen som en skabelon til at tilføje kontakter i.

Se Eksportér kontaktoplysninger til en CSV-fil for yderligere oplysninger.

3

På listen Vis skal du vælge Personlige kontakter.

4

I listen Importer fra skal du vælge Kommadelte eller tabulatorafgrænsede filer, og derefter klikke på Importer.

5

Vælg den CSV-fil, som du tilføjede nye kontaktoplysninger i, og vælg Åbn.

6

Vælg Importer.

7

Hvis forvisningen viser alle de kontaktpersoner, som du vil importere, skal du vælge Indsend.

Eksporter kontaktoplysninger til en CSV-fil

Du kan gemme dine kontaktoplysninger som en CSV-fil for at importere dem i en anden applikation eller for at generere en CSV-filskabelon, som du så kan bruge til at tilføje kontaktoplysninger og importere dem senere.


Hvis du tilføjer en ny kontakt, skal du sikre, at UUID-feltet er tomt.

1

Klik på rullepilen øverst til højre ved siden af dit navn, og klik derefter på Mine kontakter.

2

På listen Vis skal du vælge Personlige kontakter, og derefter Eksporter.

Opret en distributionsliste i dit adressebog

Du kan oprette en distributionsliste til din personlige adressebog. En distributionsliste inkluderer to eller flere kontakter, som du giver et fælles navn, og som findes i din liste med personlige kontakter.

For eksempel kan du oprette en distributionsliste, som du kalder Salgsafdeling, der inkluderer kontakter, der tilhører din salgsafdeling. Hvis du vil invitere afdelingens medlemmer til et møde, kan du vælge gruppen i stedet for hvert enkelt medlem.

1

Klik på rullepilen øverst til højre ved siden af dit navn, og klik derefter på Mine kontakter.

2

Vælg Tilføj distributionsliste.

3

Giv distributionslisten et Navn.

4

Under Medlemmer skal du finde de kontakter, som du vil føje til distributionslisten, ved at gøre et af følgende:

  • Søge efter en kontakt ved at indtaste alle eller dele af kontaktens for- eller efternavn i feltet Søg.

  • Vælge det bogstav, der svarer til det første bogstav i kontaktens fornavn.

  • Vælge Alle for at få en liste med alle kontakter i din liste med personlige kontakter.

5

I boksen til venstre markerer du de kontakter, som du vil føje til distributionslisten, og vælger Tilføj>.

6

Når du er færdig med at føje kontakter til distributionslisten, skal du vælge Tilføj for at oprette listen.