Importul informațiilor de contact dintr-un fișier în agendă

Puteți adăuga informații despre mai multe persoane de contact simultan în agenda personală, importând un fișier de valori separat prin virgulă sau delimitat prin file (CSV). Puteți exporta informații din mai multe programe de foi de calcul și e-mail în format CSV.


Dacă există o eroare în orice informații de contact noi sau actualizate, apare un mesaj care vă informează că nu au fost importate informații de contact.


Dacă adăugați o persoană de contact nouă, asigurați-vă că câmpul UUID este necompletat.

1

În colțul din dreapta sus, faceți clic pe săgeata verticală de lângă numele dvs., apoi faceți clic pe Persoanele mele de contact.

2

Exportați-vă persoanele de contact personale ca fișier delimitat prin virgulă sau prin file. Utilizați acel fișier ca șablon la care să adăugați persoane de contact.

Pentru mai multe informații, consultați Exportul informațiilor de contact într-un fișier CSV.

3

În lista Vizualizare, selectați Persoane de contact personale.

4

În lista Import de la, selectați Fișiere delimitate prin virgulă sauprin file, apoi selectați Import .

5

Alegeți fișierul CSV în care ați adăugat noi informații de contact și selectați Deschidere.

6

Selectați Import.

7

Dacă previzualizarea afișează toate persoanele de contact pe care doriți să le importați, selectați Remitere.

Exportul informațiilor de contact într-un fișier CSV

Puteți salva informațiile de contact ca fișier CSV pentru a le importa în altă aplicație sau pentru a genera un șablon de fișier CSV pe care îl puteți utiliza apoi pentru a adăuga informații de contact, apoi pentru a le importa mai târziu.


Dacă adăugați o persoană de contact nouă, asigurați-vă că câmpul UUID este necompletat.

1

În colțul din dreapta sus, faceți clic pe săgeata verticală de lângă numele dvs., apoi faceți clic pe Persoanele mele de contact.

2

În lista Vizualizare, selectați Persoane de contact personale , apoi selectați Export.

Crearea unei liste de distribuire în agendă

Puteți crea liste de distribuire pentru agenda personală. O listă de distribuire include două sau mai multe persoane de contact pentru care furnizați un nume comun și apare în lista Persoane de contact personale.

De exemplu, puteți crea o listă de distribuire numită Departamentul de vânzări , care include persoane de contact care sunt membri ai departamentului devânzări. Dacă doriți să invitați membri ai departamentului la o întâlnire, puteți selecta grupul și nu fiecare membru în parte.

1

În colțul din dreapta sus, faceți clic pe săgeata verticală de lângă numele dvs., apoi faceți clic pe Persoanele mele de contact.

2

Selectați Adăugare listă de distribuire.

3

Introduceți un nume pentru lista de distribuire.

4

Sub Membri, găsiți persoanele de contact pe care doriți să le adăugați la lista de distribuire, efectuând oricare dintre următoarele acțiuni:

  • Căutați o persoană de contact, tastând integral sau parțial numele sau prenumele persoanei de contact în caseta Căutare.

  • Selectați litera care corespunde primei litere a prenumelui persoanei de contact.

  • Selectați Toate pentru a lista toate persoanele de contact din lista Persoane de contact personale.

5

În caseta din stânga, alegeți persoanele de contact pe care doriți să le adăugați la lista de distribuire și selectați Adăugare>.

6

După ce terminați de adăugat persoane de contact în lista de distribuire, selectați Adăugare pentru a crea lista.