Než začnete

Tato funkce odesílá osobní údaje organizaci třetí strany, včetně jména, čísla a adresy osoby, která tísňové volání uskutečnila. Před zapnutím této funkce se ujistěte, že jsou o tom uživatelé informováni.

Vygenerovaný e-mail je k dispozici pouze v angličtině. Překlad e-mailu s oznámením o tísňovém volání není v současné době podporován.

Z pohledu zákazníka https://admin.webex.com , přejít na Služby > Volání > Nastavení služby a přejděte na Oznámení tísňového volání .