Pre nego što počnete

Ova funkcija šalje lične informacije organizaciji treće strane, uključujući ime, broj i lokaciju osobe koja je izvršila hitan poziv. Pre nego što uključite ovu funkciju, uverite se da su korisnici svesni toga.

Generisana e-adresa dostupna je samo na engleskom jeziku. Prevod e-poruke sa obaveštenjem o pozivima u hitnim slučajevima trenutno nije podržan.

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com idite na stavku Usluge > Calling > Podešavanja usluge, a zatim se pomerite do obaveštenja o pozivima u hitnim slučajevima.

Više informacija potražite u odeljku Control Hub – Obaveštenje o pozivima u hitnim slučajevima.