Før du starter

Denne funksjonen sender personlig informasjon til en tredjepartsorganisasjon, inkludert navn, nummer og plassering til personen som foretok nødsamtale. Sørg for at brukerne er klar over dette før du slår på denne funksjonen.

E-posten som genereres, er kun tilgjengelig på engelsk. Oversettelse av e-postvarsling for nødanrop støttes for øyeblikket ikke.

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com , gå til Tjenester > Ringer > Tjenesteinnstillinger , og bla til Varsel om nødanrop .

Hvis du vil ha mer informasjon, se Control Hub – Nødanropsvarsling .