Informace v následujících článcích slouží ke sledování a řešení problémů s vaším zařízením.

Data zařízení můžete zobrazit pomocí analytického nástroje v Centru řízení, včetně využití zařízení a využití funkcí. Pomocí těchto informací můžete určit, jak často se zařízení používají nebo které funkce jsou u uživatelů oblíbené.

1

Na obrazovce zákazníků v portálu https://admin.webex.com přejděte do části Analýza.

2

Klikněte na možnost Zařízení.

3

Vyberte své zařízení z rozevíracího seznamu Typ zařízení.

Informace o telefonu můžete zobrazit v nabídce Nastavení. Tyto informace slouží k řešení problémů se zařízením nebo ke kontrole stavu telefonu. Tyto informace se liší pro každý model nasazení, ale zahrnují:

  • Název zařízení.

  • Adresu IP.

  • Adresu MAC (Media Access Control) a sériové číslo.

  • Aktuální firmware a datum poslední aktualizace.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

V seznamu možností nabídky klepněte na položku Nastavení.

3

Klepněte na položku O tomto zařízení.

Po registraci telefonu můžete zobrazit seznam systémových zpráv. Jedná se o užitečný nástroj pro řešení problémů nebo pro zobrazení síťové aktivity telefonu.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

V seznamu možností nabídky klepněte na položku Nastavení.

3

Přejděte do Problémy a diagnostika > Stavové zprávy.