Gebruik de informatie in de volgende artikelen om uw apparaat te bewaken en problemen op te lossen.

U kunt de apparaatgegevens weergeven met het Analytics-hulpprogramma op Control Hub, waaronder gegevens over het gebruik van apparaten en het gebruik van functies. Gebruik deze informatie om te bepalen hoe vaak apparaten worden gebruikt en welke functies populair zijn bij gebruikers.

1

In de klantweergave in https://admin.webex.com, gaat u naar Analyse.

2

Klik op Apparaten.

3

Selecteer het uw apparaat in de vervolgkeuzelijst Apparaattype.

U kunt uw telefoongegevens weergeven in het menu Instellingen. Gebruik deze informatie om problemen met het apparaat op te lossen of om de telefoonstatus te controleren. Deze informatie is anders voor elk implementatiemodel, maar bevat het volgende:

  • Apparaatnaam.

  • IP-adres.

  • Het MAC-adres (Media Access Control) en het serienummer.

  • Huidige firmware en datum van de laatste update.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen in de lijst met menuopties.

3

Tik op Over dit apparaat.

Nadat de telefoon is geregistreerd, kunt u een lijst met systeemberichten weergeven. Dit is een handig hulpmiddel bij het oplossen van problemen of om de activiteit van het telefoonnetwerk weer te geven.

1

Tik op de linkerbovenhoek van het telefoonscherm.

2

Tik op Instellingen in de lijst met menuopties.

3

Ga naar Problemen en diagnostiek > Statusberichten.