Använd informationen i följande artiklar för att övervaka och felsöka enheten.

Du kan visa dina enhetsdata med analysverktyget i Control Hub och se enhetsanvändning och funktionsanvändning. Använd den här informationen för att fastställa hur ofta enheten används eller vilka funktioner som är populära för användarna.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Analys.

2

Klicka på Enheter.

3

Välj din enhet från listrutan Typ av enhet.

Du kan visa telefoninformationen på menyn Inställningar. Använd den här informationen för att felsöka enheten eller för att kontrollera telefonens status. Den här informationen skiljer sig för varje distributionsmodell, men omfattar följande:

  • Enhetsnamn.

  • IP-adress.

  • MAC-adressen (Media Access Control) och serienumret.

  • Aktuell fast programvara och datum för senaste uppdatering.

1

Knacka i det övre vänstra hörnet på telefonens skärm.

2

Knacka på Inställningar i listan med menyalternativ.

3

Knacka på Om den här enheten.

När telefonen har registrerats kan du visa en lista med systemmeddelanden. Det här är ett praktiskt verktyg för felsökning eller för att visa telefonnätverksaktivitet.

1

Knacka i det övre vänstra hörnet på telefonens skärm.

2

Knacka på Inställningar i listan med menyalternativ.

3

Gå till Problem och diagnostik > Statusmeddelanden.