Informácie v nasledujúcich článkoch použite na monitorovanie a riešenie problémov so zariadením.

Pomocou analytického nástroja v ovládacom centre môžete zobraziť údaje o zariadení vrátane využitia zariadenia a používania funkcií. Tieto informácie slúžia na určenie frekvencie používania zariadení alebo obľúbených funkcií u používateľov.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com prejdite do služby Analytics.

2

Kliknite na položku Zariadenia.

3

Vyberte svoje zariadenie z rozbaľovacieho zoznamu Typ zariadenia .

Informácie o telefóne môžete zobraziť v ponuke Nastavenia . Tieto informácie použite na riešenie problémov so zariadením alebo na kontrolu stavu telefónu. Tieto informácie sa líšia pre každý model nasadenia, ale zahŕňajú:

  • Názov zariadenia.

  • IP adresa.

  • Adresa a sériové číslo MAC (Media Access Control).

  • Aktuálny firmvér a dátum poslednej aktualizácie.

1

Ťuknite na ľavý horný roh obrazovky telefónu.

2

V zozname možností ponuky klepnite na položku Nastavenia .

3

Klepnite na položku Informácie o tomto zariadení.

Po zaregistrovaní telefónu môžete zobraziť zoznam systémových správ. Je to užitočný nástroj na riešenie problémov alebo zobrazenie aktivity telefónnej siete.

1

Ťuknite na ľavý horný roh obrazovky telefónu.

2

V zozname možností ponuky klepnite na položku Nastavenia .

3

Prejdite na položku Problémy a diagnostika > stavové hlásenia.