Koristite informacije u sledećim člancima za praćenje i rešavanje problema na uređaju.

Podatke o uređaju možete da vidite pomoću alata Analitika u Cisco Webex kontrolnom centru, uključujući korišćenje uređaja i korišćenje funkcija. Koristite ove informacije da biste utvrdili koliko često se vaš uređaj koristi ili koje funkcije su popularne kod korisnika.

1

Sa korisničkog prikaza u https://admin.webex.com, idite na Analitika.

2

Kliknite na Uređaji.

3

Izaberite uređaj sa padajuće liste Tip uređaja.

Informacije o telefonu možete da vidite u meniju Podešavanja. Koristite ove informacije za rešavanje problema na uređaju ili za proveru stanja telefona. Ove informacije su različite za svaki model raspoređivanja, ali uključuju:

  • Naziv uređaja.

  • IP adresa.

  • Adresa za kontrolu pristupa medijima (MAC) i serijski broj.

  • Trenutni firmver i datum poslednjeg ažuriranja.

1

Dodirnite gornji levi ugao ekrana telefona.

2

Dodirnite Podešavanja sa liste opcija menija.

3

Dodirnite O ovom uređaju.

Nakon što se telefon registruje, možete da vidite listu sistemskih poruka. Ovo je koristan alat za rešavanje problema ili za pregled aktivnosti telefonske mreže.

1

Dodirnite gornji levi ugao ekrana telefona.

2

Dodirnite Podešavanja sa liste opcija menija.

3

Navigacija Problemi i dijagnostika > Poruke o statusu.