Bruk informasjonen i de følgende artiklene til å overvåke og feilsøke enheten din.

Du kan se enhetsdataene dine med Analytics-verktøyet på Cisco Webex Control Hub, inkludert enhetsbruk og funksjonsbruk. Bruk denne informasjonen til å finne ut hvor ofte enheten din er i bruk eller hvilke funksjoner som er populære blant brukere.

1

Fra kundevisningen inn https://admin.webex.com, gå til Analytics.

2

Klikk Enheter.

3

Velg enheten din fra Type enhet nedtrekksliste.

Du kan se telefoninformasjonen din fra Innstillinger Meny. Bruk denne informasjonen til å feilsøke enheten eller sjekke telefonens tilstand. Denne informasjonen er forskjellig for hver distribusjonsmodell, men den inkluderer:

  • Enhetsnavn.

  • IP adresse.

  • Media Access Control (MAC)-adressen og serienummeret.

  • Gjeldende fastvare og dato for siste oppdatering.

1

Trykk øverst til venstre på telefonskjermen.

2

Trykk på Innstillinger fra listen over menyalternativer.

3

Trykk på Om denne enheten.

Etter at telefonen er registrert, kan du se en liste over systemmeldinger. Dette er et nyttig verktøy for å feilsøke problemer eller for å se telefonens nettverksaktivitet.

1

Trykk øverst til venstre på telefonskjermen.

2

Trykk på Innstillinger fra listen over menyalternativer.

3

Navigere Problemer og diagnostikk > Statusmeldinger.