Bruk informasjonen i følgende artikler for å overvåke og feilsøke enheten.

Du kan se enhets dataene med Analytics-verktøyet i Control hub , inkludert enhets bruk og funksjons bruk. Bruk denne informasjonen for å finne ut hvor ofte enheten er i bruk, eller hvilke funksjoner som er populære for brukere.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.com går du til analyse.

2

Klikk på enheter.

3

Velg enheten din fra rulle gardin listen enhets type.

Du kan se telefon informasjonen på menyen innstillinger. Bruk denne informasjonen til å feilsøke enheten din eller å sjekke telefon statusen. Denne informasjonen er forskjellig for hver distribusjons modell, men omfatter:

  • Enhets navn.

  • IP-adresse.

  • Medie tilgangs kontroll (MAC) adresse og serie nummer.

  • Gjeldende fastvare og dato for siste oppdatering.

1

Trykk på øvre venstre hjørne på telefon skjermen.

2

Trykk på innstillinger i listen over meny alternativer.

3

Trykk på denne enheten.

Når telefonen har blitt registrert, kan du se en liste over system meldinger. Dette er et nyttig verktøy for å feilsøke problemer eller vise telefonens nettverks aktivitet.

1

Trykk på øvre venstre hjørne på telefon skjermen.

2

Trykk på innstillinger i listen over meny alternativer.

3

Naviger problemer og diagnostikk > Status meldinger.