Přerušení hovorů Cisco Jabber

Přerušení hovorů Cisco Jabber

Pokud během hovoru zaznamenáte špatnou kvalitu zvuku nebo výpadky zvuku, může to být způsobeno některým z následujících důvodů :

  • Slabý signál Wi-Fi: Zkontrolujte připojení Wi-Fi a sílu signálu. Pokud je signál Wi-Fi slabý, uskutečněte hovor v mobilní síti. Během hovoru klepněte na tlačítko > Přesunout do mobilu > OK > Přijmout.
  • Připojení k mobilní datové síti: Pokud používáte aplikaci Jabber v mobilní datové síti, může se kvalita připojení a hovorů lišit. Pokud problémy přetrvávají, zakažte mobilní datovou síť. V aplikaci Cisco Jabber klepněte na tlačítko Nastavení > Volání > Zvuk a video. Klepnutím na přepínač Mobilní datová síť tuto možnost vypnete.
  • Rušení Bluetooth a Wi-Fi: I v dobře navržených sítích Wi-Fi může docházet k rušení jinými zařízeními (například náhlavní soupravou Bluetooth), což může způsobovat výpadky hovorů nebo špatnou kvalitu zvuku. Vypněte náhlavní soupravu Bluetooth a ověřte, zda se tím problém vyřeší.
  • Předávání mezi přístupovými body Wi-Fi: Při pohybu po pracovišti se může připojení Wi-Fi přepojovat mezi různými přístupovými body Wi-Fi. Pokud během některého z těchto přechodů vedete hovor, může se stát, že uslyšíte několik sekund zkresleného zvuku nebo ticha. Tento problém se vyřeší po dokončení předání.
  • Připojení k telefonní službě bylo ztraceno: Obvyklou příčinou jsou problémy se sítí nebo dočasně vypnuté servery. Pokud tento problém přetrvává, kontaktujte správce systému.
  • Sítě s nízkou šířkou pásma: Pokud voláte přes bezdrátovou síť s nízkou šířkou pásma, optimalizujte připojení pro sítě s nízkou šířkou pásma a zkuste to znovu. V aplikaci Cisco Jabber klepněte na tlačítko Nastavení > Volání > Zvuk a video. Klepnutím na přepínač Režim nízké šířky pásma tuto funkci zapnete.

Byl tento článek užitečný?