Cisco Jabber-samtalen avbryts

Cisco Jabber-samtalen avbryts

Om ljudkvaliteten är dålig eller om ljudet försvinner under ett samtal kan det bero på en av följande orsaker:

  • Svaga WiFi-signaler: Kontrollera din WiFi-anslutning och signalstyrka. Om WiFi-signalen är svag kan du flytta över samtalet till det mobila nätverket. I ett samtal trycker du på ... > Flytta till mobil > OK > Svar.
  • Anslutning till mobilt datanätverk: Om du använder Cisco Jabber över mobilt datanätverk kan det förekomma variationer i anslutnings- och samtalskvaliteten. Inaktivera det mobila datanätverket om problemen kvarstår. Tryck på Inställningar > Samtal > Ljud och video i Cisco Jabber. Tryck på knappen Mobildatanät för att stänga av den.
  • Bluetooth- och WiFi-störning: Även i välutvecklade WiFi-nätverk kan du råka ut för störningar från andra enheter (t.ex. ditt Bluetooth-headset) som kan orsaka avbrutna samtal eller låg ljudkvalitet. Stäng av Bluetooth-headsetet för att se efter om det löser problemet.
  • Olika åtkomstpunkter via WiFi: När du förflyttar dig på jobbet kan din WiFi-anslutning överföras mellan olika WiFi-åtkomstpunkter. Om du har ett pågående samtal under en sådan övergång kan du höra förvrängt ljud eller tystnad under några sekunder. Det löser sig när överföringen är klar.
  • Bruten anslutning till telefontjänster: Vanliga orsaker är bland annat nätverksproblem eller servrar som tillfälligtvis ligger nere. Kontakta systemadministratören om problemet kvarstår.
  • Nätverk med låg bandbredd: Om du ringer över ett trådlöst nätverk med låg bandbredd ska du optimera anslutningen för nätverk med låg bandbredd och försöka igen. Tryck på Inställningar > Samtal > Ljud och video i Cisco Jabber. Tryck på knappen för Låg bandbredd för att aktivera funktionen.

Var den här artikeln användbar?