Cisco Jabber Calls Drop

Cisco Jabber Calls Drop

Ako tokom poziva iskusite loš kvalitet zvuka ili audio padove, to može biti zbog jednog od ovih razloga:

  • Slabi Wi-Fi signali: Proverite Wi-Fi vezu i jačinu signala. Ako je Wi-Fi signal slab, premestite poziv na mobilnu mrežu. Dok ste na pozivu, tapnite... > Premesti na mobilni > u > odgovor.
  • Povezivanje mobilne mreže podataka: Ako koristite Jabber na mobilnoj mreži podataka, vaša povezanost i kvalitet poziva mogu da se razlikuju. Ako stalno dobijate probleme, onemogućite mobilnu mrežu podataka. U programu Cisco Jabber dodirnite Settings > Call > Audio and Video. Dodirnite prekidač mobilne mreže podataka da biste ga isključili.
  • Bluetooth i Wi-Fi smetnje: Čak i na dobro dizajniranim Wi-Fi mrežama može doći do smetnji sa drugih uređaja (kao što su Bluetooth slušalice), što može dovesti do pada poziva ili lošeg kvaliteta zvuka. Isključite Bluetooth slušalice da biste videli da li to rešava problem.
  • Predaja između Wi-Fi pristupne tačke: Dok se krećete po radnom mestu, Wi-Fi veza može da se prenosi između različitih Wi-Fi pristupih tačaka. Ako ste na pozivu tokom jednog od ovih prelaza, možda ćete čuti nekoliko sekundi iskrivljenog zvuka ili tišine. Ovaj problem se rešava nakon završetka primopredaje.
  • Izgubljena veza sa telefonskim uslugama: Uobičajeni uzroci uključuju probleme sa mrežom ili servere koji privremeno ne rade. Obratite se administratoru sistema ako ovaj problem potraje.
  • Mreže niskog propusnog opsega: Ako pozovete bežičnu mrežu niskog propusnog opsega, optimizujte vezu za mreže niskog propusnog opsega i pokušajte ponovo. U programu Cisco Jabber dodirnite Settings > Call > Audio and Video. Dodirnite prekidač režima niskog propusnog opsega da biste ga uključili.

Da li je ovaj članak bio koristan?