Przerywanie połączeń aplikacji Cisco Jabber

Przerywanie połączeń aplikacji Cisco Jabber

Jeśli podczas połączeń dźwięk ma niską jakość lub jest przerywany. Może to wynikać z jednego z tych powodów::

  • Słaby sygnał sieci Wi-Fi: sprawdź połączenie Wi-Fi i siłę sygnału. Jeśli sygnał Wi-Fi jest słaby, przenieś połączenie do sieci komórkowej. W trakcie połączenia dotknij opcji... > Przenieś do telefonu komórkowego > OK > Odbierz.
  • Łączność w sieci danych telefonii komórkowej: jeśli używasz aplikacji Jabber w sieci danych telefonii komórkowej, łączność i jakość połączeń może być zmienna. Jeśli wciąż pojawiają się problemy, wyłącz używanie sieci danych telefonii komórkowej. W aplikacji Cisco Jabber dotknij opcji Ustawienia > Połączenie > Dźwięk i wideo. Dotknij przełącznika Sieć danych telefonii komórkowej, aby wyłączyć tę opcję.
  • Zakłócenia komunikacji bezprzewodowej Bluetooth i Wi-Fi: nawet w dobrze zaprojektowanych sieciach Wi-Fi mogą występować zakłócenia pochodzące z innych urządzeń (na przykład z zestawu słuchawkowego Bluetooth), co może być przyczyną utraty połączeń lub niskiej jakości dźwięku. Wyłącz zestaw słuchawkowy Bluetooth, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem.
  • Przełączanie między punktami dostępowymi sieci Wi-Fi: podczas przemieszczania się w miejscu pracy połączenie Wi-Fi może być przełączane między różnymi punktami dostępowymi sieci Wi-Fi. W przypadku prowadzenia rozmowy podczas przełączenia przez kilka sekund dźwięk może być zniekształcony lub wyciszony. Ten problem zostaje rozwiązany po zakończeniu przełączania.
  • Utrata połączenia z usługami telefonicznymi: zwykle przyczyną są problemy z siecią lub serwerami, które są tymczasowo niedostępne. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z administratorem systemu.
  • Sieci o niskiej przepustowości: jeśli nawiązujesz połączenie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej o niskiej przepustowości, zoptymalizuj połączenie dla sieci o niskiej przepustowości i spróbuj ponownie. W aplikacji Cisco Jabber dotknij kolejno opcji Ustawienia > Połączenie > Audio i wideo. Dotknij przełącznika Niska przepustowość, aby włączyć tę opcję.

Czy ten artykuł był pomocny?