Cisco Webex Room Phone můžete snadno nasadit a nastavit. Připojte telefon k síti a počkejte, až se zařízení zapne. Po zobrazení výzvy zadejte své údaje. Pokud se proces aktivace nespustí sám, zadejte své údaje ručně.


Doporučujeme připojit telefon k displeji HDMI, abyste plně využili všech výhod zařízení. Při připojování k displeji HDMI nebo notebooku používejte pouze dodané kabely HDMI. Nepoužívejte žádné jiné kabely ani adaptéry.

Cisco Webex Room Phone podporuje tyto možnosti řízení hovorů:

 • Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) Calling — Používáte Unified CM pro řízení hovoru a správu zařízení. Přidáte telefon do služby Unified CM a aktivujte své funkce a služby.

 • Cisco Webex Calling s centrem Control Hub — Používáte službu Unified CMpro řízení hovorů a centrum Cisco Webex Control Hub pro správu zařízení.Cisco Webex Přidáte telefon do služby Unified CM, vytvoříte pracovní prostory v centru Cisco Webex Control Hub a vygenerujete aktivační kód.

 • Unified CM Calling s centrem Control Hub — Používáte centrum Control Hub pro správu zařízení a k zajištění služby Webex Calling pro řízení hovorů. Vytvoříte pracovní prostoryv centru Cisco Webex Control Hub a vygenerujete svůj aktivační kód.

Pro hromadné nasazení do centra Cisco Webex Control Hub použijte software Cisco Webex Device Connector. Pro hromadné nasazení do platformy Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) použijte Nástroj pro hromadnou správu (BAT).

V následující tabulce jsou uvedeny funkce dostupné s jednotlivými možnostmi.

Tabulka 1. Funkce Cisco Webex Room Phone

Funkce

Unified CM Calling

Cisco Webex Calling s centrem Control Hub

Unified CM Calling s centrem Control Hub

Popis

Sdílení pomocí kabelu – při hovoru nebo schůzce

Ano

Ano

Ano

Umožňuje uživatelům během schůzky sdílet obsah z obrazovky notebooku do telefonu pomocí kabelu HDMI.

Sdílení kabelem — mimo hovor nebo schůzku

Ano

Ano

Ano

Umožňuje uživatelům sdílet obsah z obrazovky notebooku pomocí kabelu HDMI.

Kalendář a funkce One Button to Push

Ne

Ano

Ano

Umožňuje uživatelům zobrazit naplánované schůzky Webex a připojit se k nim jediným klepnutím.

Historie hovorů a prediktivní vytáčení

Ano

Ano

Ano

Umožňuje uživatelům snadno uskutečnit hovor.

Historie hovorů – zobrazí seznam posledních 25 hovorů. Vyberte ze seznamu.

Prediktivní vytáčení – při zadávání telefonního čísla nebo vyhledávání v adresáři se výsledky mění podle dotazu.

Vylepšená zkušenost se službou Cisco Webex Meetings

Ne

Ano

Ano

Umožňuje uživatelům účastnit se vylepšených schůzek Cisco Webex Meetings s následujícími funkcemi:

 • Oznámení o schůzce — uživatel obdrží oznámení před zahájením schůzky.

 • Lobby — účastníci čekají ve virtuálním lobby na zahájení schůzky.

 • Seznam účastníků — seznam zúčastněných osob.

 • Aktivní řečník — když účastník promluví, rozsvítí se jeho ikona.

Integrace videa Cisco Webex pro Microsoft Teams

Ano

Ano

Ano

Umožňuje uživatelům plánovat schůzky Microsoft Teams a připojovat se k nim.


 

Funkce One Button to Push není podporována pro Unified CM Calling.

Digitální nápisy

Ne

Ano

Ano

Umožňuje uživateli zobrazit vlastní obsah na obrazovce HDMI, například firemní oznámení.

Adresář

Ne

Ano

Ano

Umožňuje zavolat spolupracovníkovi z firemního adresáře.

Sdílení hostem

Ne

Ano

Ano

Umožňuje uživateli sdílet obsah bez účtu Cisco Webex.

Přidržení a obnovení

Ano

Ne

Ano

Umožňuje uživateli podržet aktivní hovor a pokračovat v něm, až bude připraven.

Párování Proximity

Ne

Ano

Ano

Umožňuje uživateli připojit telefon ke službě Webex.

Bezdrátové sdílení pomocí služby Webex

Ne

Ano

Ano

Umožňuje uživateli spolupracovat s kolegy sdílením informací bez kabelu HDMI.

Nasaďte zařízení Cisco Webex Room Phone do centra Cisco Webex Control Hub pro Cisco Webex Calling s centrem Control Hub nebo Unified CM Calling s centrem Control Hub.

Než začnete

Pokud používáte bránu firewall, ověřte, zda telefon může dosáhnout centra Cisco Webex Control Hub. Pokud brána firewall telefon blokuje, zařízení nelze aktivovat a na domovské obrazovce telefonu se zobrazí červený bod Červená ikona tečky. Tento typ chyby připojení se nezobrazuje v protokolu stavových zpráv.

  Příkaz nebo akce Účel
1

(Volitelné) Přidejte svůj telefon na platformu Cisco Unified Communications Manager (Unified CM). Nakonfigurujte funkce a služby.

Nakonfiguruje platformu Unified CM pro registraci telefonu a přidává funkce a služby. Tento krok je určen pouze pro nasazení Unified CM Calling s centrem Control Hub.

2

Vytvořte pracovní prostory, přidejte kalendář a službu hovorů. Vygenerujte aktivační kód.

Nakonfiguruje centrum Control Hub pracovní prostory pro váš telefon a umožní telefonu registraci po připojení k  síti.

Vyberte možnost služby hovorů, která odpovídá vašemu modelu nasazení:

 • Bezplatné volání — Tuto možnost vyberte pro Unified CM Calling s centrem COntrol Hub.

 • Cisco Webex Calling s centrem Control Hub — Tuto možnost vyberte pro Webex Calling.

Můžete také přidat službu Kalendář. Tento krok je volitelný, ale pro mnoho uživatelů je tato funkce užitečná.

3

Připojte telefon k síti a nechte ho zapnout.

Umožňuje zapnutí telefonu a zahájení procesu registrace.

4

(Volitelné) Konfigurace nastavení sítě.

Pokud provedete nasazení ručně, můžete nastavit IPv4, DNS, VLAN nebo Proxy.

5

Vyberte službu hovorů.

Služba hovorů je vaší možností pro volání. Klepněte na Cisco Webex.

6

Zadejte aktivační kód.

Potvrzuje, že telefon má oprávnění k registraci na serveru.

7

Počkejte 30 sekund na začátek upgradu firmwaru telefonu.

Upgraduje firmware telefonu na nejnovější verzi. Klepnutím na tlačítko Odložit posunute upgrade na pozdější dobu.

8

Přizpůsobte si displej.

Umožňuje nastavit časové pásmo v telefonu. Pokud je telefon připojen k obrazovce, upravte obraz tak, aby byl jasný.

9

Vyberte službu hovorů.

Toto se týká pouze nasazení do služby Unified CM Calling s centrem Control Hub. Klepněte na tlačítko Cisco UCM.

Unified CM Calling s centrem Control Hub kombinuje místní nasazení s funkcemi Cisco Cloud. Používáte platformu Cisco Unified Communications Manager (Unified Communications Manager) pro řízení hovorů a správu hovorů včetně čísel v adresáři a fondů zařízení. Pro aktivaci funkcí ualožených na cloudu, jako jsou integrace digitálního značení a kalendáře , ovšem používáte centrum Cisco Webex Control Hub.

Pokud chcete připojit telefon, musíte jej nasadit do centra Cisco Webex Control Hub i na platformu Unified Communications Manager. V posledním kroku přidáte do telefonu další službu.

Před aktivací telefonu si v centru Cisco Webex Control Hub vytvoříte Pracovní prostory a vygenerujete aktivační kód.

1

V zobrazení zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do Pracovních prostorů a pak klepněte na tlačítko Přidat pracovní prostor.

2

Zadejte název místa.

3

Volitelný Pracovní prostory lze přizpůsobit pomocí kapacity, typu nebo miniatury.

4

Klikněte na tlačítko Další

5

Vyberte položku Zařízení Cisco Webex pro místnosti a klikněte na tlačítko Další.

V jednom prostoru můžete mít pouze jedno zařízení Room nebo Desk.

6

Vyberte službu hovorů.

 • Bezplatné volání — Tuto možnost vyberte pro Unified CM Calling s centrem Cpntrol Hub. Uživatelé mohou uskutečňovat a přijímat hovory ve spojení se službou Webex nebo přímo pomocí protokolu SIP. Všechny hovory, které se neuskutečňují prostřednictvím služby Webex, zůstávají místní.

 • Cisco Webex Calling – Tuto možnost vyberte pro Webex Calling. Nepřiřazujte číslo.

7

(Volitelné) Zapněte službu kalendáře, aby lidé mohli v tomto zařízení používat funkci One Button to Push (OBTP) na tomto zařízení. Klikněte na tlačítko Další.

8

Pokud jste zapnuli službu kalendáře, zadejte nebo vložte e-mailovou adresu schránky kalendáře pro zařízení pro místnosti. Jedná se o e-mailovou adresu, kterou používáte k  plánování schůzek.

 • U zařízení, která budou naplánována v Kalendáři Google, zadejte e-mailovou adresu zdroje Google ze služby G Suites (Kalendář > Zdroje). Další informace naleznete v článku O zdrojích kalendáře (místnosti atd.) .

 • U zařízení, která budou naplánována v Microsoft Exchange nebo Office 365, zadejte e-mailovou adresu schránky místnosti. Další informace naleznete v článku Vytvoření a správa schránek v místnosti.

9

Klikněte na tlačítko Další.

10

Aktivujte zařízení pomocí poskytnutého kódu.

Po připojení zařízení Cisco Webex Room Phone k síti zahájíte proces spouštění telefonu. Telefon se zapne a zobrazí se úvodní obrazovka.

Pokud používáte Power Injector, sledujte stav sítě na kontrolce injektoru. Trvale svítící zelená kontrolka znamená platné připojení IEEE802.3 při požadovaném výkonovém zatížení. Blikající žlutá kontrolka znamená neplatný napájecí zdroj. Blikající zelená kontrolka znamená, že injektor nedetekuje výkonovou zátěž.

Další informace naleznete v dokumentu Začínáme se zařízením Cisco Webex Room Phone, který je dodáván s telefonem.

Než začnete

Vyberte zdroj napájení podle vašich potřeb:

 • Power over Ethernet (PoE) — Pro správce, kteří vyžadují stálý zdroj napájení, ale chtějí pouze jeden kabel. Zkontrolujte, zda váš port RJ-45 podporuje PoE.

 • Ethernet s adaptérem Cisco Aironet Power Injector nebo Non-PoE — Pro správce, kteří vyžadují účinný zdroj napájení a mají místo pro další kabel.

Najděte kabely HDMI k obrazovce, které byly dodány se zařízením. Kabely jsou barevně označeny pro snadnou identifikaci a odpovídají barevným záložkám na portech telefonu. Kabel k obrazovce o délce 8 metrů má na konci červený štítek. Kabel k počítači o délce 3 metry má na konci modrý štítek.


Pokud používáte pohotovostní režim, mějte na paměti následující omezení:

 • Pohotovostní režim vyžaduje funkci Consumer Electronics Control (CEC), proto připojte zařízení k portu displeje, který podporuje HDMI-CEC.

 • Některé obrazovky HDMI podporují HDMI-CEC, ale nepodporují pohotovostní režim.

 • Mezi obrazovku a  zařízení neumisťujte síťový rozbočovač.

 • Možná bude nutné povolit pohotovostní režim na obrazovce a nakonfigurovat nastavení funkcí v centru Cisco Webex Control Hub.

1

Připojte telefon k síti.

 • Pokud používáte PoE:
  1. Připojte ethernetový kabel k portu LAN.

  2. Druhý konec ethernetového kabelu připojte k portu RJ-45 na zadní straně telefonu.

 • Pokud nepoužíváte PoE:
  1. Zapojte napájecí kabel adaptéru Cisco Aironet Power Injector do elektrické zásuvky.

  2. Připojte druhý konec napájecího kabelu k injektoru.

  3. Jeden konec ethernetového kabelu připojte k portu LAN a druhý konec k portu DATA IN injektoru.

  4. Port RJ-45 na zadní straně telefonu připojte k portu DATA & POWER OUT injektoru.

2

Připojte kabel HDMI obrazovky k portu Screen na telefonu.

3

Připojte kabel HDMI obrazovky k portu HDMI na obrazovce.

4

Připojte kabel HDMI počítače k portu Computer na telefonu.

5

Připojte kabel HDMI počítače k portu HDMI na počítači.

Nastavení sítě telefonu můžete nakonfigurovat v úvodní nabídce při nasazování zařízení. Pokud to vyžadujete, můžete nastavení IPv4, DNS, VLAN nebo Proxy nakonfigurovat až po nasazení. Můžete například nakonfigurovat statickou adresu IP nebo proxy hostitele.

Následující tabulka popisuje pole v nabídce Nastavení sítě.

Tabulka 2. Nabídka Nastavení sítě

Záznam

Typ

Popis

Použití protokolu DHCP

Vyp

Zap (výchozí)

Umožňuje povolit nebo zakázat DHCP.

Pokud je možnost DHCP nastavena na hodnotu Zapnuto, přidělí server DHCP adresu IP.

Pokud je možnost DHCP nastavena na hodnotu Vypnuto, přidělí server DHCP adresu IP.

Adresa IPv4

Řetězec

Adresa protokolu IP (Internet Protocol) pro telefon.

Pokud přiřadíte adresu IP pomocí této možnosti, musíte přiřadit také masku podsítě, systém názvů domén (DNS) a výchozí směrovač. Podívejte se na možnosti Maska podsítěVýchozí směrovač v této tabulce.

Maska podsítě

Řetězec

Adresy IP pro masku podsítě, pokud má vaše síť podsíť a používá bitmasku k identifikaci směrovacího prefixu.

Brána

Řetězec

Adresa IP směrovače, který slouží jako hostitel přesměrování do ostatních sítí.

Název domény DNS

Řetězec

Název domény DNS (Domain Name System), ve které je telefon umístěn.

Adresa serveru DNS 1

Řetězec

Adresa IP serveru DNS 1.

Adresa serveru DNS 2

Řetězec

Adresa IP serveru DNS 2.

Adresa serveru DNS 3

Řetězec

Adresa IP serveru DNS 3.

Síť VLAN

Automaticky (výchozí)

Ručně

Vyp

Virtuální místní síť (VLAN) nakonfigurovaná na přepínači Cisco Catalyst.

Proxy

Vyp (výchozí)

Adresa IP serveru proxy.

Před konfigurací nastavení zařízení nakonfigurujte server proxy.

Port proxy

Řetězec

Přiřazený port na hostiteli proxy serveru.

Uživatelské jméno

Řetězec

Uživatelské jméno správce vyžadované pro ověřování na hostiteli serveru proxy.

Přístupový výraz

Řetězec

Heslo správce vyžadované pro ověřování na hostiteli serveru proxy.

Použít IEEE 802.1X

Přepínač

Pokud je tato možnost zapnuta, telefon používá k vyžádání a získání přístupu k síti ověřování 802.1X.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

V seznamu možností nabídky klepněte na položku Nastavení.

3

Přejděte dolů a klepněte na tlačítko Síťové připojení.

4

Klepněte na možnost Otevřít nastavení ethernetu a zkontrolujte nebo změňte nastavení sítě.

5

Po konfiguraci nastavení restartujte telefon.

Pokud zavádíte Unified CM Calling s centrem Control Hub, přidejte druhou službu. Pokud jste přidali nesprávnou službu, můžete ji změnit.

Červený bod Červená ikona tečky vedle služby hovorů indikuje chybu. Zelený bod Zelená ikona hovoru označuje funkční službu hovorů.

Než začnete

V závislosti na používaném nasazení můžete potřebovat jednu z následujících možností:

 • Váš aktivační kód — Pro registraci s centrem Cisco Webex Control Hub.

 • Adresa IP vašeho serveru TFTP — Pro ruční nasazení na platformu Cisco Unified Communications Manager.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu.

2

Klepněte na možnost Nastavení > Aktivace zařízení.

3

Klepněte na službu hovorů.

 • Cisco Webex — Tuto možnost vyberte pro Cisco Webex Calling s centrem Control Hub.
 • Cisco UCM — Tuto možnost vyberte pro Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) Calling nebo pro Unified CM Calling s centrem Control Hub.

Integrace videa Cisco Webex pro Microsoft Teams umožňuje se uživatelům připojit ke schůzkám Microsoft Teams z telefonu.

Při této integraci jsou v zařízení podporovány následující funkce:

 • Připojení jedním tlačítkem pro schůzky Microsoft Teams.

 • Sdílení obsahu na schůzkách Microsoft Teams pomocí kabelu HDMI.

 • Zobrazení vzdáleného sdílení iniciovaného ostatními účastníky schůzek Microsoft Teams.

 • Zobrazení seznamu účastníků schůzky se stavem ztlumení a sdílení každé osoby. Aktivní řečník se nezobrazuje.

Upozorněte uživatele na následující položky:

 • Schůzku Microsoft Teams mohou naplánovat ze služby Outlook pomocí doplňku Schůzky Microsoft Teams nebo přímo ze služby Microsoft Teams.

 • Pokud k pozvánce přidají kalendář telefonu nebo pokud je pozvánka přeposlána do schránky nakonfigurované pro jejich zařízení, mohou se připojit z telefonu pomocí jednoho tlačítka pro připojení.

 • Mohou se také připojit vytočením video adresy IVR a zadáním ID konference VTC z pozvánky na schůzku nebo vytočením URI uvedeného v  Pokynech pro alternativní vytáčení VTC.

Integrace se službou Microsoft Teamsmá tyto požadavky:

 • Tenant Microsoft 365 s účty Microsoft Teams pro uživatele v organizaci

 • Aktivní organizace Cisco Webex

 • Licence pro každé vaše zařízení

Další informace naleznete na adrese https://help.webex.com/en-us/nffx8kj/Deploy-the-Cisco-Webex-Video-Integration-for-Microsoft-Teams.

Cisco Webex Room Phone můžete snadno nasadit a nastavit. Pokud však máte s aktivací zařízení potíže, pomůžou vám informace v následující tabulce.

Tabulka 3. Možné problémy s nasazením

Scénář

Důvod

Řešení

Poznámky

V levém horním rohu domovské obrazovky telefonu se zobrazí červený bod Červená ikona tečky.

Červený bod označuje problém se službou hovorů.

Klepněte na červenou tečku a nakonfigurujte službu hovorů.

V levém horním rohu domovské obrazovky telefonu se zobrazí červený bod Červená ikona tečky.

Pokud nasazujete pro Cisco Webex Calling s centrem Control Hub nebo Unified CM Calling s centrem Control Hub, může vaše připoijení k centru Cisco Webex Control Hub blokovat brána firewall.

Zkontrolujte, zda se zařízení připojuje k otevřenému portu směrovače.

Tento typ chyby připojení se nezobrazuje v protokolu stavových zpráv.

V levém horním rohu domovské obrazovky telefonu se zobrazí červený bod Červená ikona tečky.

Telefon vyžaduje adresu DNS (Domain Name System).

V nastavení sítě zadejte adresu DNS.

Tento typ chyby připojení se nezobrazuje v protokolu stavových zpráv.

Ve stavových zprávách se zobrazí následující zpráva:

UTC dhclient-script: W: eth0 => received reason: STOP

Zařízení vyžaduje adresu IP z protokolu DHCP.

Zkontrolujte konfiguraci serveru DHCP nebo nakonfigurujte statickou adresu IP.