Existují dvě samostatné nabídky volání, které využívají stejnou platformu Webex Calling. Jedna nabídka je pro poskytovatele služeb (SPs) a jejich zákazníky, zatímco druhá nabídka je pro prodejce s přidanou hodnotou (VARs) a jejich zákazníky. Z větší části jsou nabídky identické a jako takové je obecně označujeme jako Webex Calling. Existují však určité rozdíly a tam, kde musíme tyto rozdíly vyvolat, se ujistíme, že víte, zda se vztahují na SP nebo VARs.

Zatímco obě nabídky jsou spravovány v Ovládacím centru s křížovými spuštěními na portálu pro správu volání, tady jsou některé klíčové rozdíly.

Poskytovatelé služeb mohou označovat své portály a aplikace pro volání a musí sdružovat a poskytovat služby veřejné telefonní služby svým zákazníkům. Prvňáčky musí také poskytovat svou vlastní podporu Tier 1.

VARs naproti tomu používají branding poskytovaný společností Cisco. VARs nejsou regulovanými poskytovateli služeb a nemohou poskytovat služby veřejné telefonní telefonní služby. Služba VEŘEJNÉ TELEFONNÍ SÍTĚ musí být využívána prostřednictvím nasazení podnikové místní brány. VARs mohou také poskytovat vlastní podporu Tier 1 nebo používat podporu Cisco. Obě nabídky volání poskytují zajištění služeb prostřednictvím metrik kvality médií a mohou sdružovat Webex Teams a schůzky spolu s jejich volajícími aplikacemi.