Istnieją dwie oddzielne oferty połączeń, które wykorzystują tę samą platformę Webex Calling. Jedna oferta jest przeznaczona dla dostawców usług (SPs) i ich klientów, podczas gdy druga oferta dotyczy odsprzedawców o wartości dodanej (VARs) i ich klientów. W przeważającej części oferty są identyczne i jako takie odnosimy się do nich ogólnie jako Webex Calling. Istnieją jednak pewne różnice i tam, gdzie musimy je wskazać, upewnimy się, że wiesz, czy mają one zastosowanie do SP czy VARs.

Chociaż obie oferty są administrowane w centrum Control Hub z wprowadzaniem krzyżowych do portalu administracyjnego połączeń, oto kilka kluczowych różnic.

Dostawcy usług obsługi mogą markować swoje portale telefoniczne i aplikacje oraz muszą łączyć i udostępniać usługi PSTN swoim klientom. Dostawcy usług technicznych muszą również zapewnić własne wsparcie poziomu 1.

Z drugiej strony VARs korzystają z brandingu dostarczanego przez Cisco. VARs nie są regulowanymi dostawcami usług i nie mogą świadczyć usługi PSTN. Usługa PSTN musi być wykorzystywana przez wdrożenie bramy lokalnej przedsiębiorstwa. VAR mogą również zapewniać własne wsparcie Tier 1 lub korzystać z Cisco. Obie oferty telefoniczne zapewniają zapewnienie usług za pomocą wskaźników jakości mediów i mogą łączyć Webex Teams i Spotkania wraz z ich aplikacjami telefonicznymi.