Aynı Webex Calling platformundan faydalanan iki ayrı çağrı hizmeti vardır. Bunlardan biri, hizmet sağlayıcılar (SP) ve müşterileri için olurken, diğeri katma değerli satıcılar (VAR) ve müşterileri içindir. Hizmetler çoğunlukla aynıdır ve bu nedenle bunlara genel olarak Webex Calling adı verilir. Yine de, aralarında bazı farklar vardır ve bu farkları vurgulamamız gerektiğinde, bunların SP'ler için mi, VAR'lar için mi geçerli olduğunu belirteceğiz.

Her iki hizmet de Control Hub üzerinden Calling Yönetici Portalına çapraz girişle sağlanırken, bazı önemli farklılıklar aşağıda açıklanmıştır.

SP'ler çağrı portallarını ve uygulamalarını markalayabilir ve PSTN hizmetlerini paket haline getirip müşterilerine sağlamalıdır. SP'ler ayrıca kendi 1. Katman desteklerini sağlamalıdır.

Öte yandan VAR'lar Cisco'nun sağladığı markalamayı kullanır. VAR'lar düzenlemelere tabi hizmet sağlayıcılar değildir ve PSTN hizmeti sağlayamaz. PSTN hizmeti, işletme yerel ağ geçidi dağıtımı yoluyla kullanılmalıdır. VAR'lar aynı zamanda kendi 1. Katman desteklerini sağlayabilir veya Cisco'nunkini kullanabilir. Her iki çağrı hizmeti de ortam kalitesi ölçümleri yoluyla hizmet güvencesi sağlar ve Webex ve Meetings'i çağrı uygulamalarıyla birlikte paket halinde sunabilir.