Postoje dve odvojene ponude za pozivanje koje koriste istu Webex Platformu za pozivanje. Jedna ponuda je za pružaoce usluga (SPS) i njihove klijente, dok je druga ponuda za prodavci dodate vrednosti (VARS) i njihove kupce. U većem delu, ponude su identične i kao takve ih generički nazivamo Webex pozivanjem. Međutim, postoje neke razlike i tamo gde treba da pozovemo te razlike, postaraćemo se da znate da li se one odnose na GPS ili VARS.

Dok se obe ponude administriraju u kontrolnom čvorištu sa unakrsnim lansiranjem u portal "Pozivanje administratora", evo nekih ključnih razlika.

Dobavljači usluga mogu da brendi svoje portale i aplikacije za pozivanje i moraju da se uvežu i pruže PSTN usluge svojim korisnicima. Poslanici takođe moraju da pruže sopstvenu podršku u Grupi 1.

VARS, sa druge strane, koristi brendiranje koje je obezbedio Cisco. VARS nisu regulisani pružaoci usluga i ne mogu da pruže PSTN uslugu. PSTN usluga mora biti iskorišćena kroz raspoređivanje lokalnog mrežnog prolaza preduzeća. VAR-ove takođe mogu da obezbede sopstvenu podršku u Grupi 1 ili da koriste Cisco's. Obe ponude za pozivanje pružaju garanciju usluge putem metrike kvaliteta medija i mogu da uvežu Webex Teams i Meetings zajedno sa svojim aplikacijama za pozivanje.