Det finns två separata samtalserbjudanden som använder samma Webex Calling-plattform. Det ena erbjudandet är för tjänsteleverantörer och deras kunder, och det andra erbjudandet är för mervärdesåterförsäljare och deras kunder. Erbjudandena är så gott som identiska, så vi hänvisar allmänt till dem som Webex Calling. Men det finns några skillnader och när vi måste påpeka dem berättar vi om de gäller för tjänsteleverantörer eller mervärdesåterförsäljare.

Båda erbjudandena administreras i Control Hub och startas i samtalsadministratörsportalen, men här följer några viktiga skillnader.

Tjänsteleverantörer kan sätta sitt varumärke på sina samtalsportaler och appar och måste kombinera och tillhandahålla PSTN-tjänster till sina kunder. Tjänsteleverantörer måste också tillhandahålla egen nivå 1-support.

Mervärdesåterförsäljare använder å andra sidan varumärkningen som tillhandahålls av Cisco. Mervärdesåterförsäljare är inte reglerade tjänsteleverantörer och kan inte tillhandahålla PSTN-tjänsten. PSTN-tjänsten måste användas via en lokal gateway-distribution för företag. Mervärdesåterförsäljare kan också tillhandahålla sin egen nivå 1-support eller använda Ciscos. Båda samtalserbjudandena tillhandahåller tjänsteförsäkran via mediakvalitetsmätvärden och kan kombinera Webex Teams och Meetings med sina samtalsprogram.