Det er to separate anropstilbud som utnytter den samme Webex Calling-plattformen. Det ene tilbudet er for tjenesteleverandører (SPer) og deres kunder, mens det andre tilbudet er for verdiskapende forhandlere (VARs) og deres kunder. For det meste er tilbudene identiske, og som sådan refererer vi til dem generisk som Webex Calling. Imidlertid er det noen forskjeller, og der vi trenger å påpeke disse forskjellene, vil vi sørge for at du vet om de gjelder for SPs eller VARs.

Selv om begge tilbudene administreres i Kontrollhub med krysslanseringer i teleadministrasjonsportalen, er det noen viktige forskjeller her.

SPs kan merke sine ringeportaler og apper og må pakke og tilby PSTN-tjenester til sine kunder. SPs må også gi sin egen Tier 1-støtte.

VARs, derimot, bruker merkevarebyggingen levert av Cisco. VAR-er er ikke regulerte tjenesteleverandører og kan ikke tilby PSTN-tjeneste. PSTN-tjenesten må utnyttes gjennom en lokal gateway-distribusjon i en bedrift. VAR-er kan også tilby sin egen Tier 1-støtte eller bruke Ciscos. Begge anropstilbudene gir tjenestesikring gjennom mediekvalitetsmålinger og kan samle Webex Teams og Meetings sammen med anropsprogrammene sine.