Konfigurace zachycení hovorů pro umístění v Centru řízení

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Služby > Volání > míst.

2

Vyberte umístění, které chcete nakonfigurovat pro Location Intercept.

3

Přepnutím povolíte zachycení hovoru.

4

V části Příchozí hovoryzvolte Povolit všechny příchozí hovory nebo Zachytit všechny příchozí hovory.

5

Pokud zvolíte Zachytit všechny příchozí hovory, zvolte funkce, které potřebujete:

  • Chcete-li odesílat volání polohy do hlasové schránky jednotlivých uživatelů, zaškrtněte políčko Odesílat všechna volání do hlasové schránky .

    Při výběru Oznámení vyberte výchozí pozdrav nebo z rozevírací nabídkynahrajte vlastní zvukový pozdrav a klikněte na Nahrát soubor.


 

Zvukový soubor (WAV) musí splňovat zadané požadavky.

6

V části Oznámení telefonníchčísel vyberte z následujících možností a zadejte číslo přesměrování:

  • Přehrávejte oznámení o nových číslech– toto je číslo, které bude volajícímu oznámeno jako nové číslo, na které se má volat. Může to být interní číslo společnosti nebo linka nebo platné externí číslo veřejné telefonní sítě e164.

    Přenos na "0" na toto telefonní číslo– volající je převeden na zadané číslo při stisknutí tlačítka 0.


 

Pokud jsou zaškrtnuty obě tyto možnosti, je možné pro každou možnost zadat dvě různá čísla, ale výsledkem bude zavádějící oznamovací zpráva.

Pokud je například možnost Přehrát oznámení o novém čísle nastavena na hodnotu 1111 a možnost Přenos na 0 na toto telefonní číslo na hodnotu 2222, volající uslyší zprávu "Číslo, na které se pokoušíte oslovit, je mimo provoz. Nové číslo je 1111. Stiskněte nyní tlačítko 0, pokud chcete být přeneseni na nové místo." V tomto případě stisknutím tlačítka "0" přesměrujete volající na číslo 2222 namísto čísla 1111.

7

U odchozích hovorůvyberte jednu z následujících možností:

  • Zachyťte všechny odchozí hovory– když se uživatel pokusí o odchozí hovor, uslyší zprávu, že jeho linka je mimo provoz.

  • Povolit pouze vnitrostátní odchozí hovory– uživatel z odposlechnutého místa bude moci uskutečňovat pouze vnitrostátní hovory.

  • Přeneste zachycené hovory na telefonní číslo– každý odchozí hovor, který uživatel z odposlechnutého místa uskuteční, se přenese na určené číslo.

8

Klikněte na položku Uložit.