Gespreks onderschepping configureren voor een locatie in Control Hub

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > Bellen > Locaties.

2

Selecteer de locatie die u wilt configureren voor Locatie onderscheppen.

3

In-/uitschakelen om Gespreks onderschepping in te schakelen.

4

Kies onder Binnenkomendegesprekken Alle inkomende gesprekken toestaan of Alle inkomende gesprekken onderscheppen.

5

Als u alle inkomende gesprekken onderscheppen kiest, selecteert u de functies die u nodig hebt:

  • Als u locatiegesprekken naar de voicemail van de afzonderlijke gebruiker wilt verzenden, vink dan het selectievakje Alle gesprekken naar voicemail verzenden aan.

    Als u Aankondigingen kiest, selecteert u de standaardbegroegeving of uploadt u een aangepaste audiobegroeet in het vervolgkeuzemenu. Vervolgens klikt u op Bestand uploaden.


 

Het audiobestand (WAV) moet aan de opgegeven vereisten voldoen.

6

Kies onder Aankondigingen van telefoonnummereen van de volgende opties en voer opnieuw een nummer in:

  • Aankondigingen voor nieuw nummerafspelen: dit is het nummer dat de beller zal aankondigen als het nieuwe nummer dat hij/zij kan bellen. Dit kan een intern bedrijfsnummer of een geldig extern nummer voor e164 PSTN zijn.

    Overdragen op '0' naar dit telefoonnummer:de beller wordt doorvergezet naar het nummer dat wordt ingevoerd wanneer 0 wordt gebeld.


 

Als beide opties zijn ingeschakeld, is het mogelijk om twee verschillende nummers in te voeren voor elke optie, maar dit leidt tot een misleidend aankondigingsbericht.

Als de aankondigingen voor het nieuwe nummer afspelen zijn ingesteld op 1111 en de overdracht op '0' naar dit telefoonnummer naar 2222 is ingesteld, krijgen de belefoongesprekken het bericht 'Het nummer dat u probeert te bereiken is buiten gebruik. Het nieuwe nummer is 1111. Druk nu op 0 als u wilt worden overgebracht naar de nieuwe locatie. In dit geval worden oproepers door op '0' te drukken 2222 in plaats van 1111 sturen.

7

Kies voor uitgaandegesprekken uit de volgende opties:

  • Alle uitgaande gesprekken onderscheppen— wanneer de gebruiker een uitgaande oproep, hoort hij of zij een bericht dat de lijn buiten gebruik is.

  • Alleen nationale uitgaande gesprekken toestaan: een gebruiker van de onderschepte locatie mag alleen nationale gesprekken voeren.

  • Onderscheppen gesprekken naar een telefoonnummer —elk nummer uitgaande oproep een gebruiker van de onderschepte locatie maakt, wordt overgedragen naar een toegewezen nummer.

8

Klik op Opslaan.