Konfigurisanje presretanja poziva za lokaciju u kontrolnom čvorištu

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comPogledajte stavku Usluge > pozivanje > lokacije.

2

Izaberite lokaciju koju želite da konfigurišete za presretanje lokacije.

3

Prebacite se da biste omogućili presretavanje poziva.

4

U okviru Dolazni poziviodaberite opciju Dozvoli sve dolazne pozive ili Presretni sve dolazne pozive.

5

Ako odaberete opciju "Presretni sve dolazne pozive", odaberite potrebne funkcije:

  • Da biste poslali pozive za lokaciju govornoj pošti pojedinačnog korisnika, proverite izbor u polju za potvrdu Pošalji sve pozive govornoj pošti.

    Kada birate obaveštenja , izaberitepodrazumevani pozdrav ili u padajućem meniju otpremite prilagođeni audio pozdrav, a zatim kliknite na dugme "Otpremi datoteku".


 

Audio (WAV) datoteka mora da ispunjava navedene zahteve.

6

U okviru Objave telefonskihbrojeva odaberite jednu od sledećih opcija i unesite broj ponovo na direktne strane:

  • Reprodukujte nove najavebrojeva – ovo je broj koji će biti saopšten pozivaocima kao novi broj koji treba pozvati. Ovo može biti interni broj preduzeća ili proširenje ili važeći e164 eksterni PSTN broj.

    Prenos na '0' na ovaj broj telefona– pozivalac se prenosi na broj koji je unet kada se pritisne 0.


 

Ako su obe opcije proverene, moguće je uneti dva različita broja za svaku opciju, ali to će rezultirati obmanjujućom porukom o najavi.

Primer, ako su objave novih brojeva "Reprodukuj" postavljene na 1111, a prenos na '0' na ovaj broj telefona na 2222, pozivaoci će čuti poruku "Broj koji pokušavate da dobijete je van tehnologije. Novi broj je 1111. Pritisnite taster 0 sada ako želite da budete prebačeni na novu lokaciju." U ovom slučaju, pritiskom na '0' će se pozivaoci poslati na 2222 umesto na 1111.

7

Za odlazne poziveodaberite neki od sledećih opcija:

  • Presretnite sveodlazne pozive – kada korisnik pokuša odlazni poziv, čuće poruku koja im govori da njihova linija nije u usluzi.

  • Dozvolite samo nacionalne odlaznepozive – korisniku sa presretnute lokacije biće dozvoljeno samo da telefonira na nacionalne pozive.

  • Prenesi presretnute pozive na telefonskibroj – svaki odlazni poziv koji korisnik sa presretnute lokacije prenese na određeni broj.

8

Kliknite na dugme Sačuvaj.