Konfigurowanie przechwytywania połączeń dla lokalizacji w centrum sterowania

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do pozycji Usługi > Dzwonienie do > lokalizacji.

2

Wybierz lokalizację, którą chcesz skonfigurować na potrzeby przechwytywania lokalizacji.

3

Przełącz, aby włączyć przechwytywanie połączeń.

4

W obszarze Połączeniaprzychodzące wybierz pozycję Zezwalaj na wszystkie połączenia przychodzące lub Przechwyć wszystkie połączeniaprzychodzące.

5

Jeśli wybierzesz opcję Przechwyć wszystkie połączeniaprzychodzące, wybierz potrzebne funkcje:

  • Aby wysyłać połączenia lokalizacyjne do poczty głosowej danego użytkownika, zaznacz pole wyboru Wyślij wszystkie połączenia do poczty głosowej .

    Wybierając pozycję Anonsy, wybierz powitanie domyślnelub przekaż niestandardowe powitanie audio z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Przekaż plik.


 

Plik audio (WAV) musi spełniać określone wymagania.

6

W obszarze Anonsy o numerach telefonówwybierz jedną z następujących opcji i wprowadź przekierowania numerów:

  • Odtwórz ogłoszenia o nowych numerach— jest to numer, który zostanie ogłoszony dzwoniącemu jako nowy numer, pod który należy zadzwonić. Może to być wewnętrzny numer firmy lub numer wewnętrzny albo prawidłowy zewnętrzny numer PSTN e164.

    Przenieś na "0" na ten numertelefonu - dzwoniący jest przenoszony na numer wprowadzony po naciśnięciu 0.


 

Jeśli obie te opcje są zaznaczone, możliwe jest wprowadzenie dwóch różnych liczb dla każdej opcji, ale spowoduje to wyświetlenie wprowadzającego w błąd komunikatu.

Jeśli na przykład odtwórz ogłoszenia o nowym numerze jest ustawiona na 1111, a opcja Przenieś na "0" na ten numer telefonu na 2222, osoby dzwoniące usłyszą komunikat "Numer, z którym próbujesz się skontaktować, jest niedostępny. Nowy numer to 1111. Naciśnij teraz 0, jeśli chcesz zostać przeniesiony do nowej lokalizacji. " W takim przypadku naciśnięcie "0" spowoduje wysłanie rozmówców na numer 2222, a nie na numer 1111.

7

W przypadku połączeń wychodzącychwybierz jedną z następujących opcji:

  • Przechwyć wszystkie połączeniawychodzące — gdy użytkownik podejmie próbę połączenia wychodzącego, usłyszy komunikat informujący go, że jego linia jest nieczynna.

  • Zezwalaj tylko na krajowe połączeniawychodzące — użytkownik z przechwyconej lokalizacji będzie mógł wykonywać tylko połączenia krajowe.

  • Przenieś przechwycone połączenia na numertelefonu — każde połączenie wychodzące wykonywane przez użytkownika z przechwyconej lokalizacji jest przenoszone na wyznaczony numer.

8

Kliknij opcję Zapisz.