Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje režim událostí (nový)webinářasistenta Webex.

Kromě schůzek a událostí (nové)je s aktualizací 41.7 k dispozici také Asistent Webex pro aplikaci Webex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Hostitelé schůzek mohou během schůzky zapnout nebo vypnout Asistenta Webex. Chcete-li asistenta Webex při zahájení schůzky automaticky zapnout, zaškrtněte v předvolbách plánování možnost Asistent Webex.

1

Na webu Webex přejděte na Předvolby na levém navigačním panelu.

2

Vyberte kartu Plánování.

3

Zaškrtněte políčko Automaticky sdílet zvýraznění, nahrávání a přepis schůzky s účastníky schůzky a pozvanými a umožněte jim provádět úpravy.

Nyní, když vaše schůzka nebo webinář skončí, pokud byl asistent Webex povolen, schůzka nebo webinář zvýrazní, zaznamená a přepis se odešle všem účastníkům.
Můžete sdílet až 20 jednotlivých vrcholů najednou.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a pak vyberte kartu Dokončeno.

Dokončené schůzky
2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář, ze kterého chcete sdílet hlavní body.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název nahrávky na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte změny a potom klikněte na Uložit změny . Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky a klikněte na Ano .

3

Zaškrtněte políčka vedle zvýraznění, která chcete sdílet.

4

Vyberte Sdílet zvýrazněníSdílet zvýraznění a potom klikněte na Vybrat lidi z účastníků a pozvaných.

5

Zaškrtněte políčko vedle každé osoby, se kterou chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře, a klikněte na Vybrat.

6

Klikněte na Sdílet.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a pak vyberte kartu Dokončeno.

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář, který chcete sdílet.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte změny a vyberte Uložit změny . Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky a klikněte na Ano .

3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Sdílet schůzku a vyberteE-mail.

4

Zadejte jména nebo e-mailové adresy lidí, se kterými chcete obsah sdílet.

5

Klikněte na Oprávnění a pak vyberte Prohlížeč nebo Editor a určete, zda může každý z nich obsah zobrazit nebo upravit.

6

Klikněte na Zpět.

7

(Volitelné) Zadejte úvodní zprávu, která bude zahrnuta do e-mailu.

8

Klikněte na Sdílet.

Sdílení obsahu po schůzce nebo webináři do existujícího prostoru v aplikaci Webex je k dispozici pouze pro weby verze 41.6 a novější.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a nahrávání na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte změny a vyberte Uložit změny . Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky a klikněte na Ano .
3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Sdílet schůzku a vyberteWebex.

4

Do vyhledávacího pole zadejte název prostoru, do kterého chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře, vyberte mezeru a klikněte na Sdílet.

Sdílení obsahu po schůzce nebo webináři do nového prostoru v aplikaci Webex je k dispozici pouze na webech verze 41.6 a novějších.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku, proveďte změny a vyberte Uložit změny . Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky a klikněte na Ano .
3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Upravit schůzku a vyberteWebex.

4

Začněte psát do vyhledávacího panelu a vyberte Vytvořit mezeru.

5

Pojmenujte prostor a přidejte do něj lidi.


 

Kliknutím na Vybrat lidi z účastníků a pozvaných můžete přidat účastníky schůzky nebo webináře do nového prostoru.

6

Vyberte Sdílet.

1

Na stránce Informace o schůzce klepněte na .

Informace o schůzce najdete v tématu Zobrazení obsahu schůzky a webináře vytvořeného asistentem Webex.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název nahrávky na něco popisnějšího, klepněte na Úprava schůzky, proveďte změny a klepněte na Save změny. Zaškrtněte políčko Přizpůsobit téma záznamu novému tématu schůzky.

2

Zadejte nebo vyberte jména nebo e-mailové adresy lidí, se kterými chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře, a klepněte na Sdílet.


 

Pokud chcete s někým sdílet obsah, klepněte Sdílení schůzky a potom klepněte na Oprávnění. Klepněte na rozevírací šipku vedle jména osoby a potom klepněte na Odebrat.

Pokud chcete ukončit sdílení obsahu schůzky nebo webináře se všemi, klepněte na Zastavit sdílení. Všichni, se kterými jste sdíleli obsah, již nebudou mít přístup k obsahu schůzky nebo webináře.