Webex Assistant jest dostępny w Spotkania .

Począwszy od aktualizacji 41.5, tryb webinaru Wydarzenia (nowy)obsługujeWebex Assistant.

Oprócz spotkań i wydarzeń (nowość), wraz z aktualizacją 41.7, Webex Assistant jest również dostępny dla aplikacji Webex App. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

Webex dla instytucji rządowych nie obsługuje Webex Assistant.

Ta funkcja wymaga platformy wideo Cisco Webex w wersji 2.0 z włączonym dołączaniem do spotkań z systemów wideo. Aby dowiedzieć się, której wersji używasz, zobacz Znajdź numer wersji Cisco Webex Meetings.

Gospodarze spotkań mogą włączać i wyłączać Asystenta Webex podczas spotkania. Aby automatycznie włączyć Webex Assistant przy każdym rozpoczęciu spotkania, zaznacz opcję Webex Assistant w preferencjach planowania.

1

W witrynie Webex przejdź do Preferencji na lewym pasku nawigacyjnym.

2

Wybierz kartę Planowanie.

3

Zaznacz pole wyboru Automatycznie udostępniaj wyróżnienia, nagrania i transkrypcje spotkań uczestnikom spotkania i zaproszonym osobom oraz zezwalaj im na edycje.

Teraz, gdy spotkanie lub seminarium internetowe zostanie włączone, jeśli Webex Assistant był włączony, najważniejsze wydarzenia, nagrania i transkrypcje spotkania lub webinaru zostaną wysłane do wszystkich uczestników.
Możesz udostępnić do 20 pojedynczych wyróżnień jednocześnie.

1

Przejdź do pozycji Spotkania na lewym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz kartę Zakończone.

Zakończone spotkania
2

Znajdź i wybierz spotkanie lub seminarium internetowe, z którego chcesz udostępnić najważniejsze wydarzenia.


 

Jeśli chcesz zmienić nazwę spotkania lub seminarium internetowego oraz nazwę nagrania na bardziej opisową przed udostępnieniem, kliknij opcję Edytujspotkanie, wprowadzić zmiany, a następnie kliknij pozycję Zapisz zmiany. Upewnij się, że pole wyboru Dopasuj temat nagrywania do nowego tematu spotkania jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Tak.

3

Zaznacz pola wyboru obok wyróżnień, które chcesz udostępnić.

4

Wybierz pozycję UdostępnijUdostępnianie najważniejszych informacji wyróżnienia, a następnie kliknij pozycję Wybierz osoby spośród uczestników i zaproszonychosób .

5

Zaznacz pole wyboru obok każdej osoby, której chcesz udostępnić zawartość spotkania lub seminarium internetowego, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

6

Kliknij Udostępnij.

1

Przejdź do pozycji Spotkania na lewym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz kartę Zakończone.

2

Znajdź i wybierz spotkanie lub seminarium internetowe, które chcesz udostępnić.


 

Jeśli chcesz zmienić nazwę spotkania lub seminarium internetowego oraz nazwę nagrania na bardziej opisową przed udostępnieniem, kliknij opcję Edytujspotkanie, wprowadzić zmiany, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany. Upewnij się, że pole wyboru Dopasuj temat nagrywania do nowego tematu spotkania jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Tak.

3

Obok tematu spotkania lub seminarium internetowego kliknij pozycję Udostępnij spotkanie, a następnie wybierz pozycję Wyślij wiadomość e-mail.

4

Wprowadź imiona i nazwiska lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić zawartość.

5

Kliknij pozycję Uprawnienia, a następnie wybierz pozycję Podgląd lub Edytor, aby określić, czy każda osoba może wyświetlać lub edytować zawartość.

6

Kliknij przycisk Wstecz.

7

(Opcjonalnie) Wpisz wiadomość wprowadzającą, która ma być dołączona do wiadomości e-mail.

8

Kliknij Udostępnij.

Udostępnianie treści po spotkaniu lub seminarium internetowym w istniejącym miejscu w aplikacji Webex jest dostępne tylko w przypadku witryn w wersji 41.6 i nowszych.

1

Przejdź do pozycji Spotkania na lewym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz kartę Zakończone.

2

Znajdź i wybierz spotkanie lub seminarium internetowe.

Jeśli chcesz zmienić nazwę spotkania lub seminarium internetowego i nagranie na bardziej opisowe przed udostępnieniem go, kliknij pozycję Edytuj spotkanie, wprowadzić zmiany, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany. Upewnij się, że pole wyboru Dopasuj temat nagrywania do nowego tematu spotkania jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Tak.
3

Obok tematu spotkania lub seminarium internetowego kliknij pozycję Udostępnij spotkanie, a następnie wybierz pozycję Webex.

4

Wpisz na pasku wyszukiwania nazwę obszaru, w którym chcesz udostępnić zawartość spotkania lub seminarium internetowego, zaznacz przestrzeń i kliknij przycisk Udostępnij.

Udostępnianie treści po spotkaniu lub seminarium internetowym w nowym miejscu w aplikacji Webex jest dostępne tylko w witrynach w wersji 41.6 i nowszych.

1

Przejdź do pozycji Spotkania na lewym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz kartę Zakończone.

2

Znajdź i wybierz spotkanie lub seminarium internetowe.

Jeśli chcesz zmienić nazwę spotkania lub seminarium internetowego oraz nazwę nagrania na bardziej opisową przed udostępnieniem, kliknij opcję Edytujspotkanie, wprowadzić zmiany, a następnie wybierz pozycję Zapisz zmiany. Upewnij się, że pole wyboru Dopasuj temat nagrywania do nowego tematu spotkania jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Tak.
3

Obok tematu spotkania lub seminarium internetowego kliknij pozycję Edytuj spotkanie, a następnie wybierz pozycję Webex.

4

Zacznij pisać na pasku wyszukiwania i wybierz Utwórz spację.

5

Nazwij przestrzeń i dodaj do niej osoby.


 

Możesz kliknąć opcję Wybierz osoby spośród uczestników i zaproszonych osób, aby dodać uczestników spotkania lub seminarium internetowego do nowej przestrzeni.

6

Wybierz udostępnij.

1

Na stronie Informacje o spotkaniu naciśnij pozycję .

Aby przejść do strony Informacje o spotkaniu, zobacz Wyświetlanie zawartości spotkania i seminarium internetowego utworzonej przez Webex Assistant.


 

Jeśli chcesz zmienić nazwę spotkania lub seminarium internetowego oraz nazwę nagrania na bardziej opisową przed udostępnieniem, naciśnij pozycję Edytowanie spotkania, zmień zmiany, a następnie naciśnij pozycję Zapisz zmiany. Upewnij się, że pole wyboru Dopasuj temat nagrywania do nowego tematu spotkania jest zaznaczone.

2

Wprowadź lub wybierz imiona i nazwiska lub adresy e-mail osób, którym chcesz udostępnić zawartość spotkania lub seminarium internetowego, a następnie naciśnij pozycję Udostępnij.


 

Aby zatrzymać udostępnianie zawartości innej osobie, naciśnij, Udostępnianie spotkania a następnie naciśnij pozycję Uprawnienia. Naciśnij strzałkę listy rozwijanej obok imienia i nazwiska osoby, a następnie naciśnij pozycję Usuń.

Aby przestać udostępniać wszystkim zawartość spotkania lub seminarium internetowego, kliknij Zatrzymaj udostępnianie. Wszystkie osoby, którym udostępniasz zawartość, nie będą już miały dostępu do zawartości spotkania lub seminarium internetowego.