Webex-assistent är tillgängligt i Meetings.

Från och med uppdateringen 41.5 har Events (nytt)webbsinarläge stöd för Webex-assistent .

Förutom Meetings och Events (ny) finns 41.7-uppdateringen även tillgänglig för Webex-appen i Webex-assistent 41.7-appen.Möten som startas eller delta via ett utrymme inte har stöd för Webex-assistent .

Webex för myndigheter har inte stöd för Webex-assistent.

Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 med mötesdelta via videosystem aktiverat. Se Hitta ditt Cisco Webex Meetings för mer information om vilken version duanvänder.

Mötesvärdar kan slå på eller stänga av Webex-assistent under mötet. För att automatiskt aktivera Webex-assistent när du startar ett möte markerar du Webex-assistent alternativ i dinaschemaläggningsinställningar.

1

På din Webex-webbplats går du till Inställningar till vänster navigeringsrad.

2

Välj fliken Schemaläggning.

3

Markera kryssrutan Dela automatiskt mötes markerar, spelar in och avskrift med mötesdeltagare och inbjudna och tillåter dem att göra ändringar.

Nu när mötet eller webbsinar avslutas, om Webex-assistent var aktiverat, skickas mötet eller webbsinar till alla deltagare.
Du kan dela upp till 20 individuella höjdpunkter samtidigt.

1

Gå till Möten till vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

Slutförda möten
2

Leta upp och välj mötet eller webbssinaren som du vill dela höjdpunkter från.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och klicka sedan på Spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.

3

Markera kryssrutorna bredvid de höjdpunkter som du vill dela.

4

Välj Dela höjdpunkter och klicka sedan på Välj personer frånDela höjdpunktermötesdeltagare och inbjudna.

5

Markera kryssrutan bredvid varje person som du vill dela mötet med eller webbsinarinnehållet med och klicka sedan på Välj.

6

Klicka på Dela.

1

Gå till Möten till vänster navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

2

Leta upp och välj mötet eller webbssinaren som du vill dela.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och välj sedan Spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.

3

Klicka på Dela mötet bredvid mötet eller webbsinarämnet och välj E-post .

4

Ange namnen på eller e-postadresserna till de personer som du vill dela innehållet med.

5

Klicka på Behörigheter och välj sedanVisare eller Redigerare för att ange om varje person ska kunna visa eller redigera innehållet.

6

Klicka på Tillbaka.

7

(Valfritt) Ange ett introduktionsmeddelande som ska ingå i e-postmeddelandet.

8

Klicka på Dela.

Att dela innehåll efter möte eller webbsinar till ett befintligt utrymme i Webex-appen är endast tillgängligt för webbplatser med version 41.6 och senare.

1

Gå till Möten i det navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

2

Leta upp och välj mötet eller webbsinar.

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och spela in något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och välj sedan Spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja.
3

Klicka på Dela mötet bredvid mötet eller webbsinarämnet och välj Webex.

4

Skriv in namnet på utrymmet som du vill dela möte eller webbsinarinnehåll till i sökfältet, välj utrymmet och klicka på Dela.

Att dela innehåll efter möte eller webbsinar till ett nytt utrymme i Webex-appen är endast tillgängligt på webbplatser med version 41.6 och senare.

1

Gå till Möten i det navigeringsrad och välj sedan fliken Slutförd.

2

Leta upp och välj mötet eller webbsinar.

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, klicka på Redigera mötet, gör dina ändringar och välj sedan Spara dina ändringar. Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad och klicka sedan på Ja .
3

Klicka på Redigera mötet bredvid mötet eller webbsinarämnet och välj Webex.

4

Börja skriva i sökfältet och välj Skapa ett utrymme.

5

Namnge utrymmet och lägg till personer i det.


 

Du kan klicka på Välj personer från mötesdeltagare och inbjudna för att lägga till möten eller webbsdeltagare i det nya utrymmet.

6

Välj Dela.

1

På sidan Mötesinformation trycker du på .

För att navigera till sidan Mötesinformation, se Visa mötes- och webbsinarinnehåll skapat av Webex-assistent.


 

Om du vill ändra namnet på mötet eller webbsinar och namnet på inspelningen till något mer beskrivande innan du delar det, tryck på , gör dina ändringar Redigera mötetoch tryck Ssave dina ändringarpå . Kontrollera att kryssrutan Make recording topic match new meeting topic (Se till att inspelningsämnet matchar nytt mötesämne) är markerad.

2

Ange eller välj namn eller e-postadresser för de personer som du vill dela mötet eller webbsinarinnehåll med och knacka sedan på Dela .


 

För att sluta dela innehåll med någon trycker du Dela mötet på Behörigheter . Knacka på rullgardingspilen bredvid personens namn och sedan på Ta bort.

Tryck på Sluta dela för att sluta dela möte eller webbsinarinnehåll med alla. Alla som du har delat innehåll med kommer inte längre att kunna nå mötet eller webbsinarinnehåll.