Webex Assistant er tilgjengelig i Meetings.

Fra og med 41.5-oppdateringen støtter nettseminarmodusen i Events (ny) Webex Assistant.

Med 41.7-oppdateringen er Webex Assistant også tilgjengelig for Webex-appen i tillegg til Meetings og Events (ny). Webex Assistant støttes ikke i møter som startes eller kobles til via et område.

Webex for Government støtter ikke Webex Assistant.

Denne funksjonen krever Cisco Webex-videoplattform versjon 2.0 for å bli med i møter via videosystemer aktivert. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finn versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.

Møteverter kan aktivere eller deaktivere Webex Assistant under møtet. Hvis du vil aktivere Webex Assistant automatisk hver gang du starter et møte, kan du merke av for Webex Assistant i planleggingsinnstillingene.

1

På Webex-nettstedet går du til Innstillinger i det venstre navigasjonsfeltet.

2

Velg Planlegging-fanen.

3

Merk av for Dele møtehøydepunktene, opptak og utskrift med møtedeltakere og inviterte automatisk, og la dem gjøre endringer.

Når møtet eller nettseminaret avsluttes, sendes møtet, opptaket og utskriften til alle deltakerne hvis Webex Assistant ble aktivert.
Du kan dele opptil 20 individuelle høydepunkter samtidig.

1

Gå til Møter i det venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter fanen Fullført.

Fullførte møter
2

Finn og velg møtet eller nettseminaret du vil dele høydepunkter fra.


 

Hvis du vil endre navnet på møtet eller nettseminaret og navnet på opptaket til noe mer beskrivende før du deler det, kan du klikke på Rediger møtet og gjøre endringene. Deretter kan du klikke på Lagre endringene. Kontroller at det er merket av for Få opptaksemnet til å samsvare med nytt møteemne, og klikk deretter på Ja.

3

Merk av i avmerkingsboksene ved siden av høydepunktene du vil dele.

4

Velg Del høydepunkterDele høydepunkter, og klikk deretter på Velg personer fra deltakere og inviterte.

5

Merk av i avmerkingsboksen ved siden av hver person du vil dele møte- eller nettseminarinnholdet med, og klikk deretter på Velg.

6

Klikk på Del.

1

Gå til Møter i det venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter fanen Fullført.

2

Finn og velg møtet eller nettseminaret du vil dele.


 

Hvis du vil endre navnet på møtet eller nettseminaret og navnet på opptaket til noe mer beskrivende før du deler det, kan du klikke på Rediger møtet og gjøre endringene. Deretter kan du velge Lagre endringene. Kontroller at det er merket av for Få opptaksemnet til å samsvare med nytt møteemne, og klikk deretter på Ja.

3

Klikk på Del møtet ved siden av møte- eller nettseminaremnet, og velg E-post.

4

Skriv inn navnene eller e-postadressene til personene du vil dele innholdet med.

5

Klikk på Tillatelser, og velg deretter Kan vise eller Kan redigere for å angi om hver person kan vise eller redigere innholdet.

6

Klikk på Tilbake.

7

(Valgfritt) Skriv inn en introduksjonsmelding som skal inkluderes i e-postmeldingen.

8

Klikk på Del.

Deling av innhold etter møte eller nettseminar til et eksisterende område i Webex-appen er bare tilgjengelig for nettsteder med versjon 41.6 og nyere.

1

Gå til Møter i det venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter fanen Fullført.

2

Finn og velg møtet eller nettseminaret.

Hvis du vil endre navnet på møtet eller nettseminaret og opptaket til noe mer beskrivende før du deler det, kan du klikke på Rediger møtet og gjøre endringene. Deretter kan du velge Lagre endringene. Kontroller at det er merket av for Få opptaksemnet til å samsvare med nytt møteemne, og klikk deretter på Ja.
3

Klikk på Del møtet ved siden av emnet for møtet eller nettseminaret, og velg Webex.

4

Skriv inn navnet på området du vil dele innhold fra møte eller nettseminar til, i søkefeltet, velg området, og klikk på Del.

Deling av innhold etter møte eller nettseminar til et nytt område i Webex-appen er kun tilgjengelig for nettsteder med versjon 41.6 og nyere.

1

Gå til Møter i det venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter fanen Fullført.

2

Finn og velg møtet eller nettseminaret.

Hvis du vil endre navnet på møtet eller nettseminaret og navnet på opptaket til noe mer beskrivende før du deler det, kan du klikke på Rediger møtet og gjøre endringene. Deretter kan du velge Lagre endringene. Kontroller at det er merket av for Få opptaksemnet til å samsvare med nytt møteemne, og klikk deretter på Ja.
3

Klikk på Rediger møtet ved siden av emnet for møtet eller nettseminaret, og velg Webex.

4

Begynn å skrive i søkefeltet, og velg Opprett et område.

5

Gi området et navn, og legg til personer i det.


 

Du kan klikke på Velg personer blant deltakere og inviterte for å legge til møte- eller nettseminardeltakere i det nye området.

6

Velg Lagre.

1

Fra siden Møteinformasjon trykker du på .

Hvis du vil gå til Møteinformasjon-siden, kan du se Vise møte- og nettseminarinnhold opprettet av Webex Assistant.


 

Hvis du vil endre navnet på møtet eller nettseminaret og navnet på opptaket til noe mer beskrivende før du deler det, kan du trykke på Redigere møtet og gjøre endringene. Deretter kan du trykke på Lagre endringene. Kontroller at det er merket av for Få opptaksemnet til å samsvare med nytt møteemne.

2

Skriv inn eller velg navnene eller e-postadressene til personene du vil dele møtet eller nettseminarinnholdet med, og trykk deretter på Del.


 

Hvis du vil slutte å dele innhold med noen, trykker du på Dele møtet og deretter på Tillatelser. Trykk på rullegardinpilen ved siden av personens navn, og trykk deretter på Fjern.

Hvis du vil slutte å dele møte- eller nettseminarinnhold med alle, trykker du på Avslutt deling. Alle du delte innhold med, får ikke lenger tilgang til møte- eller nettseminarinnholdet.