Eskalace chatu virtuálního asistenta zákazníka

Povolte eskalaci chatu přidáním GetExpert akce k záměru ve vašem agentovi dialogflow. Když zákazník aktivuje záměr, který obsahuje GetExpert virtuální asistent zákazníka eskaluje chat agentovi na ploše Care. Můžete si také stáhnout předem připravený záměr s povolenou eskalací z https://virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/dialogflow/escalation.jsonaplikace . K nahrání předem připraveného záměru použijte stránku záměru agenta dialoguflow.

Určete, kdy váš virtuální asistent zákazníka eskaluje konverzace změnou, když záměry obsahující GetExpert aktivační událost akce v dialogflow.

V aplikaci Dialogflow můžete aktivovat záměr:

  • Když zákazník zadá určité fráze.

  • Pokud jsou v konverzaci k dispozici konkrétní informace o zákaznících.

  • Když zákazník zadá frázi, která není rozpoznána konfigurací agenta Dialogflow.

  • Jako "pokračování" jiného spuštěného záměru.

Další informace o použití záměrů naleznete v dokumentaci k záměrům dialogu .

Související informace

Vytvoření virtuálního asistenta pro zákazníky

Integrace dialogflow virtuálního asistenta zákazníka

Shrnutí chatu virtuálního asistenta zákazníka

Použití polí kontextové služby v toku dialogu