Eskalering av chatt för virtuell kund assistent

Aktivera chatteskalering genom att lägga till GetExpert-åtgärden i en avsikt i din Dialogflow-agent. När en kund utlöser en avsikt som innehåller GetExpert-åtgärden eskalerar den virtuella kundassistenten chatten till en agent på CareDesktop. Du kan också hämta en för inbyggd avsikt där eskalering har aktiverats från https://virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/dialogflow/escalation.json. Använd Dialogflow-agentens avsiktssida för att ladda upp den fördefinierade avsikten.

Kontrollera när din virtuella kundassistent eskalerar konversationer genom att ändra när avsikter som innehåller GetExpert-åtgärd utlöses i Dialogflow.

I Dialogflow kan du utlösa en avsikt:

  • När kunden anger vissa fraser.

  • När specifik kundinformation är tillgänglig i konversationen.

  • När kunden anger en fras som inte känns igen av din Dialogflow-agentkonfiguration.

  • Som en "uppföljning" till en annan utlöst avsikt.

Mer information om hur du använder avsikter finns i dokumentationen för Dialogflow-avsikter .

Relaterad information

Skapa en virtuell kundassistent

Virtuell kundassistent med Dialogflow-integrering

Sammanfattning av chatt för virtuell kund assistent

Använd Kontexttjänst fält i Dialogflow