Eskalering av chat for virtuell kundeassistent

Aktiver flytting av chat ved å legge til en GetExpert handling for en hensikt i Dialogflow -agenten. Når en kunde utløser en hensikt som inneholder GetExpert handlingen, flytter den virtuelle kundeassistenten chatten til en agent i Care Desktop. Du kan også laste ned en forhåndsbygd hensikt med flytting aktivert fra https://virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/dialogflow/escalation.json. Bruk hensiktsiden til Dialogflow-agenten for å laste opp den forhåndsbygde hensikten.

Kontroller når den virtuelle kundeassistenten flytter samtaler ved å endre når hensiktene som inneholder GetExpert handlingen, utløses i Dialogflow.

I Dialogflow kan du utløse en hensikt:

  • Når kunden skriver inn en bestemt setning.

  • Når spesifikk kundeinformasjon er tilgjengelig i samtalen.

  • Når kunden skriver inn en setning som ikke gjenkjennes av Dialogflow -agentkonfigurasjonen.

  • Som en «oppfølging» til en annen utløst hensikt.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker hensikter, kan du gå til Dokumentasjon for Dialogflow-hensikter.

Tilknyttet informasjon

Opprett en virtuell kundeassistent

Integrering av Dialogflow for virtuell kundeassistent

Sammendrag av chat for virtuell kundeassistent

Bruke Context-tjenestefelt i Dialogflow