Eskalacija ćaskanja virtuelnog pomoćnika kupca

Omogući eskalaciju ćaskanja dodavanjem GetExpert radnju sa namerom u vašem agentu dijaloga. Kada kupac pokrene nameru koja sadrži GetExpert radnja, virtuelni pomoćnik kupca eskalira ćaskanjem sa agentom na radnoj površini care. Takođe možete preuzeti unapred izgrađenu nameru sa omogućenom eskalacijom iz https://virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/dialogflow/escalation.json. Koristite stranicu sa namerom agenta dijaloga da otpremite unapred izgrađenu nameru.

Kontrolišite kada virtuelni pomoćnik kupca eskalira razgovore promenom kada namete koje sadrže GetExpert okidač radnje u dijalogu.

U dijalogu možete da pokrenete nameru:

  • Kada kupac unese određene fraze.

  • Kada su određene informacije o klijentima dostupne u razgovoru.

  • Kada kupac unese frazu koju konfiguracija agenta dijaloga ne prepoznaje.

  • Kao "nastavak" ka drugoj pokrenutoj nameri.

Više informacija o korišćenju namera potražite u dokumentaciji dialogflow Intents .

Srodne informacije

Kreiranje virtuelnog pomoćnika za kupca

Integracija dijaloga virtuelnog pomoćnika kupca

Rezime ćaskanja virtuelnog pomoćnika kupca

Korišćenje polja kontekstualne usluge u dijalošu