Eskalacja czatu wirtualnego asystenta klienta

Włącz eskalację czatu, dodając GetExpert działanie do intencji w agencie Dialogflow. Gdy klient wyzwala intencję, która zawiera GetExpert , Twój Wirtualny Asystent Klienta eskaluje czat do agenta w Care desktop. Można również pobrać wstępnie utworzoną intencję z włączoną eskalacją z https://virtual-assistant.produs1.ciscoccservice.com/dialogflow/escalation.jsonprogramu . Użyj strony intencji agenta Dialogflow, aby przesłać wstępnie utworzoną intencję.

Kontroluj, kiedy wirtualny asystent klienta eskaluje konwersacje, zmieniając intencje zawierające GetExpert wyzwalacz akcji w oknie dialogowym.

W oknie dialogowym można wyzwolić intencję:

  • Kiedy klient wprowadza określone frazy.

  • Gdy konkretne informacje o kliencie są dostępne w rozmowie.

  • Gdy klient wprowadza frazę, która nie jest rozpoznawana przez konfigurację agenta Dialogflow.

  • Jako "kontynuacja" innego wywołanego zamiaru.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania intencji, zobacz dokumentację Intencje Przepływu Dialogu.

Informacje pokrewne

Tworzenie wirtualnego asystenta klienta

Integracja wirtualnego asystenta klienta Dialogflow

Podsumowanie czatu wirtualnego asystenta klienta

Używanie pól usługi kontekstowej w przepływie okna dialogowego