Als u een virtuele agent wilt verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1

Meld u aan bij de klantorganisatie op https://admin.webex.com.

2

Klik in het navigatievenster aan de linkerkant in het gedeelte Services op Contact Center > Functies.

3

Klik op het tabblad Virtuele agenten om alle virtuele agentkaarten voor uw organisatie weer te geven.

4

Klik op het pictogram Verwijderen op de virtuele agentkaart die u wilt verwijderen.

5

Klik op Verwijderen ter bevestiging.