Pokud přidáváte uživatele, kteří použili svou e-mailovou adresu k vytvoření zkušebního účtu ve Webexu, odstraňte jejich organizaci před přidáním do organizace zákazníků.

1

Přihlaste se k organizaci zákazníků v Centru řízení.

2

Přejděte na Uživatelé a potom klikněte na Spravovat uživatele.

3

Zvolte Ručně přidat nebo upravit uživatele a klikněte na Další.

4

Proveďte jeden z následujících kroků.

 • Pokud chcete zadat pouze e-mailovou adresu nového uživatele, zvolte přepínač E-mailová adresa .
 • Pokud chcete zadat jméno a e-mailovou adresu nového uživatele, zvolte přepínač Jména a e-mailové adresy . Zadejte jméno, příjmení a e-mailovou adresu nového uživatele.

   

  Na této obrazovce můžete přidat podrobnosti až o 25 uživatelích. Chcete-li přidat podrobnosti o jiném uživateli, klikněte na ikonu plus (+) vedle pole E-mailová adresa .

5

Po zadání podrobností o nových uživatelích, které chcete přidat, klepněte na tlačítko Další.

6

Chcete-li přiřadit licenci uživateli, zaškrtněte políčko Contace Center a vyberte typ licence, který chcete agentovi přiřadit. Dostupné typy licencí jsou:

 • Standardní agent: Tento typ licence zvolte, pokud chcete uživateli poskytovat standardní funkce agenta.
 • Prémiový agent: Tento typ licence zvolte, pokud chcete uživateli poskytovat funkce prémiového agenta. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Agent: Tuto možnost zvolte, chcete-li uživateli poskytnout funkce prémiového agenta.

  • Školitel: Tuto možnost vyberte, chcete-li uživateli poskytnout roli supervizora.

 • V případě správce proveďte jednu z následujících akcí:
  • Vytvořte uživatele s licencí Premium Agent pro nového uživatele. Přejděte na Podrobnosti o uživateli > rolesprávce. Zaškrtněte políčko Správce organizace. Klepněte na přepínač Úplný správce .

  • Pro existujícího uživatele vyberte uživatele ze stránky Podrobnosti o uživateli . Přejděte na Podrobnosti o uživateli > rolesprávce. Zaškrtněte políčko Správce organizace. Klepněte na přepínač Úplný správce .

  • Pro správce služby Kontaktní centrum přejděte na Podrobnosti o uživateli > rolesprávce. Přejděte na Podrobnosti o uživateli > rolesprávce. Zaškrtněte políčko Správce organizace. Zaškrtněte políčko Správce služeb Kontaktního centra.

  • Chcete-li odebrat oprávnění správce, klepněte na tlačítko Rolesprávce. Zrušte zaškrtnutí políčka Správce organizace nebo Správce služby Kontaktního centra na základě role správce.

Informace o oprávněních specifických pro Kontaktní centrum všech rolí správce Centra řízení naleznete v článku Role správce pro Kontaktní centrumWebex.

7

Klikněte na položku Uložit.

Uživatel obdrží e-mailovou pozvánku k připojení k organizaci Webex.

Výchozí profil uživatele poskytuje přístup k funkcím Kontaktního centra Webex pro uživatele s licencemi nebo oprávněními Kontaktního centra. Informace o profilech uživatelů naleznete v části Profily uživatelů v Příručce pronastavení a správu kontaktního centra Cisco Webex.