Ako dodajete korisnike koji su koristili njihovu adresu e-pošte za stvaranje probnog računa na Webexu, izbrišite njihovu tvrtku ili ustanovu prije nego što ih dodate u svoju korisničku organizaciju.

1

Prijavite se u korisničku organizaciju u kontrolnom čvorištu .

2

Otvorite Korisnici, a zatim kliknite Upravljanje korisnicima.

3

Odaberite Ručno dodaj ili izmijeni korisnike , a zatim kliknite Dalje.

4

Izvedite jedan od sljedećih koraka.

 • Ako želite unijeti samo adresu e-pošte novog korisnika, odaberite izborni gumb Adresa e-pošte.
 • Ako želite unijeti ime i adresu e-pošte novog korisnika, odaberite izborni gumb Imena i adrese e-pošte. Unesite ime, prezime i adresu e-pošte novog korisnika.

   

  Na ovom zaslonu možete dodati detalje o do 25 korisnika. Da biste dodali detalje o drugom korisniku, kliknite ikonu Plus (+) pokraj polja Adresa e-pošte.

5

Kada unesete detalje o novim korisnicima koje želite dodati, kliknite Dalje.

6

Da biste korisniku dodijelili licencu, potvrdite okvir Kontace centar i odaberite vrstu licence koju želite dodijeliti agentu. Dostupne vrste licenci su:

 • Standardni agent:Odaberite ovu vrstu licence da biste korisniku pružili standardne značajke agenta.
 • Premium agent:Odaberite ovu vrstu licence da biste korisniku pružili značajke premium agenta. Učinite nešto od sljedećeg:
  • Agent: Odaberite ovu mogućnost kako biste korisniku pružili značajke premium agenta.

  • Supervizor: Odaberite ovu mogućnost kako biste korisniku pružili ulogu nadzornika.

 • Za administratora učinite nešto od sljedećeg:
  • Stvorite korisnika s premium licencom agenta za novog korisnika. Otvorite Korisničke detalje > uloga administratora. Potvrdite okvir Administrator tvrtke ili ustanove . Kliknite gumb Puni administratorski radio.

  • Za postojećeg korisnika odaberite korisnika sa stranice Detalji o korisniku . Otvorite Korisničke detalje > uloga administratora. Potvrdite okvir Administrator tvrtke ili ustanove . Kliknite gumb Puni administratorski radio.

  • Administrator servisa centra za kontakt potražite u odjeljku Detalji o korisniku > uloga administratora. Otvorite Korisničke detalje > uloga administratora. Potvrdite okvir Administrator tvrtke ili ustanove . Kliknite potvrdni okvir Administrator servisa centra za kontakt.

  • Da biste uklonili administratorsku ovlast, kliknite Administratorskeuloge. Poništite potvrdni okvir Administrator organizacije ili administrator servisa centra za kontakt na temelju uloge administratora.

Informacije o ovlastima specifičnim za Centar za kontakt za sve administratorske uloge kontrolnog čvorišta potražite u članku Administratorske uloge za Webex Contact Center.

7

Kliknite Spremi.

Korisnik prima pozivnicu e-poštom da se pridruži webex organizaciji.

Zadani korisnički profil omogućuje pristup značajkama web-centra za kontakt za korisnike s licencama ili pravima centra za kontakt. Informacije o korisničkim profilima potražite u odjeljku Korisnički profili u vodičuza postavljanje i administraciju Cisco Webex kontakt centra.