Okamžitá schůzka s funkcí Sejít se nyní

Pokud váš web aplikace Webex Training obsahuje možnost okamžitého školení, můžete školení zahájit kdykoli, aniž byste jej museli nejprve naplánovat. Okamžité nebo nesprávné školení může zahrnovat zvukovou konferenci.

Jakmile zahájíte okamžité školení, můžete volitelně pozvat účastníky. Každý pozvaný účastník obdrží e-mailovou zprávu s pozvánkou obsahující informace o školení a odkaz, který může účastník vybrat, aby se ke školení připojil.


 

Chcete-li přijmout zpětné volání, účastník musí mít přímou telefonní linku. Pokud recepční hovor přijme nebo telefonní systém účastníka používá pro příchozí hovory nahraný pozdrav, účastník nemůže přijmout zpětné volání. Účastník bez přímé telefonní linky se však může připojit ke zvukové konferenci zavoláním na telefonní číslo pro přímé volání, které je vždy k dispozici v okně relace na kartě Informace a v dialogovém okně Informace o relaci.

Úkol

Akce

Upravte výchozí nastavení pro okamžité schůzky.

 1. Přihlaste se k webu služby Webex.

 2. Přejít na Moje aplikace Webex > Předvolby.

 3. V části „Sejít se nyní“ upravte výchozí možnosti okamžitých schůzek.

Zahajte okamžitou schůzku z webu služby Webex.

 1. Přihlaste se k webu Webex Training.

 2. V levém navigačním panelu vyberte možnost . Hostovat relaci > Okamžitá relace.

 3. Zadejte téma školení.

 4. Zadejte heslo. Platné heslo by mělo obsahovat nejméně šest znaků.


   

  (Volitelné) Pokud chcete, aby školení bylo zařazeno do seznamu relací v kalendáři školení, vyberte možnost Zařazeno ve veřejném kalendáři. Podrobnosti naleznete v části Určit, zda je školení uvedeno nebo neuvedeno na seznamu.


   

  (Volitelně) Chcete-li zahrnout integrovanou zvukovou konferenci, zaškrtněte políčko Zvuková konference.

 5. Vyberte možnost Zahájit relaci.

 6. Pokud jste vybrali zvukovou konferenci, vyberte požadovaný typ konference na stránce Nastavení zvukové konference, která se zobrazí. Vyberte možnost OK .

 7. Pokud váš web aplikace Webex Training vyžaduje, abyste poskytli informace o sledování školení, která hostujete, pro každou možnost na stránce sledovacích kódů, která se zobrazí, proveďte jednu z následujících akcí. Vybrat si můžete z následujících možností:

  • Do pole zadejte kód nebo jiný text.

  • Pokud to správce webu vyžaduje, vyberte kód z předdefinovaného seznamu.

  • Pokud je k dispozici předdefinovaný seznam kódů, vyberte popisek kódu a poté kód. Vyberte možnost OK .

 8. Chcete-li zahájit zvukovou konferenci, postupujte podle pokynů v dialogovém okně.


   

  (Volitelné) Po zahájení relace pozvěte účastníky na školení zasláním e-mailových zpráv s pozvánkou, které obsahují pokyny pro připojení ke školení.

Zahajte okamžitou schůzku z klávesových zkratek nástrojů produktivity Webex.

Chcete-li zahájit okamžitou schůzku, proveďte některou z následujících akcí:

 • Vybrat Sejít se nyní v Evropě Nástroje produktivity Webex panel. Pokud panel není otevřený, otevřete jej v klávesové zkratce Nástroje produktivity Webex na ploše nebo v nabídce Start systému Windows.

 • Klikněte pravým tlačítkem na ikonu hlavního panelu nástrojů produktivity Webex a poté vyberte možnost Sejít se nyní.

 • Vyberte možnost Sejít se nyní na panelu nástrojů Webex v aplikaci Microsoft Outlook.

Zahájit plánované školení

Školení se nespustí automaticky v naplánovaných časech. Jako hostitel školení nejprve zahajte školení a poté se účastníci mohou k relaci připojit. Můžete zahájit školení, které jste naplánovali v době zahájení nebo kdykoli před ním nebo po něm.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

Možnosti Popis
Zahájit plánované školení z potvrzovací e-mailové zprávy
 1. Otevřete potvrzovací e-mailovou zprávu a vyberte odkaz.

 2. Přihlaste se k webu aplikace Webex Training a vyberte možnost Přihlásit se.

 3. Vyberte možnost Zahájit nyní.

Zahájit naplánované školení na stránce školení
 1. Přihlaste se k webu Webex Training.

 2. Na navigačním panelu vyberte možnost Moje aplikace Webex > Mé schůzky.

 3. Pomocí karty Denní, Týdenní, Měsíční nebo Všechny schůzky vyhledejte školení, které chcete zahájit.

 4. Vyberte možnost Začněte .

Upravit naplánované školení

Po naplánování školení můžete kdykoli před jeho spuštěním upravit čas zahájení, téma, heslo, agendu atd.

Pokud aktualizujete jakékoli informace o školení, včetně přidání nebo odebrání účastníků, můžete účastníkům odeslat novou e-mailovou zprávu s pozvánkou. Zpráva je informuje, že jste změnili informace o školení. Účastníci, které jste odebrali ze seznamu účastníků, obdrží e-mailovou zprávu s informací o zrušení školení.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

Možnosti Popis
Úprava naplánovaného školení z e-mailové zprávy s potvrzením
 1. Otevřete potvrzovací e-mailovou zprávu a klikněte na odkaz.

 2. Přihlaste se k webu aplikace Webex Training a vyberte možnost Přihlásit se.

 3. Vyberte Upravit.

Úprava naplánovaného školení na stránce Školení
 1. Přihlaste se k webu Webex Training.

 2. Na navigačním panelu vyberte možnost Moje aplikace Webex > Mé schůzky.

 3. Na kartě Denní, Týdenní, Měsíční nebo Všechny schůzky můžete najít školení, které chcete změnit.

 4. V seznamu školení vyberte název tématu školení a vyberte možnost Upravit.

2

Upravit školení. Další informace o možnostech, které můžete upravit, naleznete v tématu Zahájení plánovaného školení.

3

Zvolte Aktualizovat.

Zrušit naplánované školení

Můžete zrušit jakékoli školení, které jste naplánovali. Jakmile zrušíte školení, můžete se rozhodnout odeslat e-mailovou zprávu o zrušení všem účastníkům, které jste na školení pozvali. Zrušením školení je odstraníte ze seznamu školení.

Školení můžete zrušit z:

 • Potvrzovací e-mailová zpráva, kterou jste obdrželi po naplánování školení.

 • Váš seznam školení v aplikaci Moje aplikace Webex.

Pokud je na vašem webu k dispozici funkce iCalendar a přidali jste toto školení do kalendáře, vyberte možnost Odebrat z mého kalendáře a odeberte ji. V e-mailové zprávě s potvrzením je k dispozici také odkaz.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

Možnost Popis
Zrušení plánovaného školení z e-mailové zprávy s potvrzením
 1. Otevřete e-mailovou zprávu s potvrzením a vyberte odkaz.

 2. Přihlaste se k webu aplikace Webex Training a vyberte možnost Přihlásit se.

Zrušení naplánovaného školení ze stránky školení
 1. Přihlaste se k webu služby Webextraining.

 2. Na navigačním panelu vyberte možnost Moje aplikace Webex > Mé schůzky.

 3. Na kartě Denní, Týdenní, Měsíční nebo Všechny schůzky najdete školení, které chcete zrušit.

 4. V seznamu školení zaškrtněte pole pro školení, které chcete odstranit.

2

Vyberte Odstranit.