פגישה מיידית עם היפגש עכשיו

אם אתר Webex Training שלך כולל את אפשרות מפגש ההדרכה המידית, באפשרותך להתחיל מפגש הדרכה בכל עת, ללא צורך לתזמן אותו תחילה. מפגש הדרכה מיידי או מאולתר יכול לכלול שיחת ועידה בשמע.

לאחר שתתחיל מפגש הדרכה מיידי, תוכל להזמין משתתפים אופציונלית. כל משתתף מוזמן מקבל הודעת דוא"ל עם הזמנה שכוללת מידע על מפגש ההדרכה וקישור שהמשתתף יכול לבחור להצטרף למפגש ההדרכה.


 

כדי לקבל שיחה חוזרת, למשתתף חייב להיות קו טלפון ישיר. אם פקיד קבלה משיב לשיחה, או שמערכת הטלפון של המשתתף משתמשת בברכה מוקלטת עבור שיחות נכנסות, המשתתף לא יכול לקבל שיחה חוזרת. עם זאת, משתתף ללא קו טלפון ישיר יכול להצטרף לשיחת ועידה בשמע על-ידי התקשרות למספר טלפון להתקשרות, שזמין תמיד בחלון המפגש, בלשונית 'מידע' ובתיבת הדו-שיח 'מידע על המפגש'.

משימה

פעולה

ערוך את הגדרות ברירת המחדל שלך עבור פגישות מיידיות.

 1. היכנס לאתר Webex.

 2. עבור אל Webex שלי > העדפות.

 3. תחת הגדרות "Meet Now" , ערוך את אפשרויות ברירת המחדל עבור הפגישות המיידיות שלך.

התחל פגישה מיידית מאתר Webex שלך.

 1. היכנס לאתר Webex Training שלך.

 2. בסרגל הניווט השמאלי, בחר ארח מפגש > מפגש מיידי.

 3. הזן את נושא מפגש ההדרכה.

 4. הזן סיסמה. סיסמה חוקית צריכה להכיל שש תווים לפחות.


   

  (אופציונלי) אם ברצונך שמפגש ההדרכה ייכלל ברשימת המפגשים בלוח השנה של מפגש ההדרכה, בחר בלוח השנה הציבורי. לקבלת פרטים, ראה ציין אם מפגש הדרכה רשום או לא רשום.


   

  (אופציונלי) כדי לכלול שיחת ועידה בשמע משולבת, סמן את תיבת הסימון ועידה בשמע .

 5. בחר התחל מפגש.

 6. אם בחרת שיחת ועידה בשמע, בחר את סוג הוועידה שברצונך בדף 'הגדרות שיחת הוועידה בשמע' שמופיע. בחר אישור.

 7. אם אתר Webex Training שלך דורש ממך לספק מידע מעקב עבור מפגשי ההדרכה שאתה מארח, בצע אחת מהאפשרויות הבאות בדף קודי המעקב שמופיע. בחר מבין:

  • הזן קוד או טקסט אחר בתיבה.

  • אם נדרש על-ידי מנהל האתר, בחר קוד מתוך רשימה מוגדרת מראש.

  • אם קיימת רשימה מוגדרת מראש של קודים, בחר את תווית הקוד ולאחר מכן בחר קוד. בחר אישור.

 8. פעל בהתאם להוראות שבתיבת הדו-שיח כדי להתחיל את שיחת הוועידה בשמע.


   

  (אופציונלי) לאחר התחלת המפגש, הזמן משתתפים למפגש ההדרכה על-ידי שליחת הודעות דוא"ל עם הזמנה שכוללות הוראות להצטרפות למפגש ההדרכה.

התחל פגישה מיידית מקיצורי דרך של כלי הפרודוקטיביות של Webex.

בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להתחיל פגישה מיידית:

 • בחר 'היפגש עכשיו' בלוח 'כלי הפרודוקטיביות של Webex '. אם הלוח לא פתוח, פתח אותו מקיצור הדרך של כלי הפרודוקטיביות של Webex בשולחן העבודה שלך או מתפריט ההתחלה של Windows .

 • לחץ לחיצה ימנית על סמל סרגל המשימות של כלי הפרודוקטיביות של Webex ולאחר מכן בחר היפגש עכשיו.

 • בחר היפגש עכשיו בסרגל הכלים של Webex ב-Microsoft Outlook.

התחל מפגש הדרכה מתוזמן

מפגשי הדרכה אינם מתחילים באופן אוטומטי במועדים המתוזמנים. כמארח מפגש ההדרכה, התחל תחילה מפגש הדרכה, ולאחר מכן המשתתפים יכולים להצטרף למפגש. באפשרותך להתחיל מפגש הדרכה שתזמנת בשעת ההתחלה שלו, או בכל עת לפני או אחרי זה.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

אפשרויות תיאור
התחל מפגש הדרכה מתוזמן מהודעת דוא"ל לאישור
 1. פתח את הודעת הדוא"ל לאישור ולאחר מכן בחר את הקישור.

 2. היכנס לאתר Webex Training שלך ובחר ב-התחבר.

 3. בחר התחל כעת.

התחל מפגש הדרכה מתוזמן מהדף של מפגשי ההדרכה
 1. היכנס לאתר Webex Training שלך.

 2. בסרגל הניווט, בחר Webex שלי > הפגישות שלי.

 3. השתמש בלשונית יומי, שבועית, חודשית, או כל הפגישות כדי למצוא את מפגש ההדרכה שברצונך להתחיל.

 4. בחר התחל.

שנה מפגש הדרכה מתוזמן

לאחר שתתזמן מפגש הדרכה, תוכל לשנות את זמן ההתחלה, הנושא, הסיסמה, סדר היום שלו וכן הלאה, בכל עת לפני שתתחיל אותו.

אם תעדכן מידע כלשהו על מפגש הדרכה, כולל הוספה או הסרה של משתתפים, תוכל לבחור לשלוח למשתתפים הודעת דוא"ל חדשה של הזמנה. ההודעה מודיעה להם ששינית את פרטי מפגש ההדרכה. משתתפים שהוסרו מרשימת המשתתפים מקבלים הודעת דוא"ל שמודיעה להם שמפגש ההדרכה בוטל.

1

בצע אחת מהפעולות הבאות:

אפשרויות תיאור
כדי לשנות מפגש הדרכה מתוזמן מהודעת דוא"ל לאישור
 1. פתח את הודעת האישור בדוא"ל ולאחר מכן לחץ על הקישור.

 2. היכנס לאתר Webex Training שלך ובחר ב-התחבר.

 3. בחר ערוך

כדי לשנות מפגש הדרכה מתוזמן מדף מפגשי ההדרכה שלך
 1. היכנס לאתר Webex Training שלך.

 2. בסרגל הניווט, בחר Webex שלי > הפגישות שלי.

 3. השתמש בלשונית יומי, שבועית, חודשית, או כל הפגישות כדי למצוא את מפגש ההדרכה שברצונך לשנות.

 4. ברשימת מפגשי ההדרכה, בחר את שם הנושא עבור מפגש ההדרכה ובחר ב-ערוך.

2

שנה את מפגש ההדרכה. לקבלת מידע נוסף על האפשרויות שבאפשרותך לשנות, ראה התחלת מפגש הדרכה מתוזמן.

3

בחר עדכן.

בטל מפגש הדרכה מתוזמן

באפשרותך לבטל כל מפגש הדרכה שתזמנת. לאחר שתבטל מפגש הדרכה, תוכל לבחור לשלוח הודעת דוא"ל לביטול לכל המשתתפים שהזמנת למפגש ההדרכה. ביטול מפגש הדרכה מוחק אותו מרשימת מפגשי ההדרכה שלך.

באפשרותך לבטל מפגש הדרכה מאת:

 • הודעת הדוא"ל לאישור שקיבלת לאחר שתזמנת את מפגש ההדרכה.

 • רשימת מפגשי ההדרכה שלך ב-Webex שלי.

אם התכונה iCalendar זמינה באתר שלך, והוספת את מפגש ההדרכה הזה ללוח השנה שלך, בחר ב-הסר מלוח השנה שלי כדי להסיר אותו. יש גם קישור זמין בהודעת האישור בדוא"ל.

1

בצע אחת מהפעולות הבאות:

אפשרות תיאור
כדי לבטל מפגש הדרכה מתוזמן מהודעת דוא"ל לאישור
 1. פתח את הודעת האישור בדוא"ל ולאחר מכן בחר את הקישור.

 2. היכנס לאתר Webex Training שלך ובחר ב-Log In.

כדי לבטל מפגש הדרכה מתוזמן מדף מפגשי ההדרכה
 1. היכנס לאתר WebexTraining שלך.

 2. בסרגל הניווט, בחר Webex שלי > הפגישות שלי.

 3. השתמש בכרטיסייה יומית, שבועית, חודשית, או כל הפגישות כדי למצוא את מפגש ההדרכה שברצונך לבטל.

 4. ברשימת מפגשי ההדרכה, סמן את תיבת הסימון של מפגש ההדרכה שברצונך למחוק.

2

בחר מחק .