Instantvergaderingen met Nu vergaderen

Als uw Webex Training-website de optie voor chat trainingssessie bevat, kunt u op elk gewenst moment een trainingssessie starten, zonder dat u het eerst hoeft te plannen. Een directe of onvoorbereide trainingssessie kan een audioconferentie omvatten.

Wanneer u een directe trainingssessie start, kunt u indien gewenst deelnemers uitnodigen. Iedere uitgenodigde deelnemer ontvangt een uitnodigingse-mail met informatie over de trainingssessie en een koppeling waarop de deelnemer kan klikken om deel te nemen aan de trainingssessie.


 

Een deelnemer moet een rechtstreekse telefoonverbinding hebben om teruggebeld te kunnen worden. Als een receptionist het gesprek aanneemt of als het telefoonsysteem van de deelnemer een opgenomen begroeting voor inkomende gesprekken heeft, kan de deelnemer niet worden teruggebeld. Een deelnemer zonder rechtstreekse telefoonverbinding kan echter wel deelnemen aan audioconferenties door een inbelnummer te kiezen. Dit nummer wordt altijd in het sessievenster weergegeven, zowel op het tabblad Informatie als in het dialoogvenster Sessie-informatie.

Taak

Actie

Uw standaardinstellingen voor directe vergaderingen bewerken.

 1. Meld u aan bij uw Webex-site.

 2. Ga naar Mijn Webex > Voorkeuren.

 3. Bewerk onder Instellingen voor 'Nu vergaderen' de standaardopties voor uw directe vergaderingen.

Een directe vergadering starten vanaf uw Webex-site.

 1. Meld u aan bij uw Webex Training-website.

 2. Selecteer op de linkernavigatiebalk Een sessie hosten > Directe sessie.

 3. Voer het onderwerp van de trainingssessie in.

 4. Voer een wachtwoord in. Een geldig wachtwoord moet ten minste 6 tekens bevatten.


   

  (Optioneel) Als u de trainingssessie wilt laten weergeven in de lijst met sessies op de trainingssessieagenda, selecteert u Opgenomen in publieke agenda. Zie Opgeven of een trainingssessie in de lijst wordt opgenomen voor meer informatie.


   

  (Optioneel) Als u een geïntegreerde audioconferentie wilt opnemen in de sessie, selecteert u het selectievakje Audioconferentie.

 5. Selecteer Sessie starten.

 6. Selecteer het type conferentie op de pagina Audioconferentie-instellingen die wordt weergegeven als u een audioconferentie hebt geselecteerd. Selecteren Ok .

 7. Als uw Webex Training-site vereist dat u traceergegevens opgeeft voor de trainingssessies die u host, voert u een van de volgende handelingen uit voor elke optie op de pagina traceer codes die wordt weergegeven. Kies uit:

  • Voer een code of een andere tekst in het vak in.

  • Selecteer een code uit een vooraf gedefinieerde lijst indien vereist door uw sitebeheerder.

  • Als er een vooraf gedefinieerde lijst beschikbaar is, klikt u op het label van de code en selecteert u een code. Selecteren Ok .

 8. Volg de instructies in het dialoogvenster om de audioconferentie te starten.


   

  Stuur deelnemers na het starten van de trainingssessie een uitnodiging per e-mail waarin instructies zijn opgenomen voor het deelnemen aan de sessie.

Een directe vergadering starten vanuit Webex-productiviteitstools sneltoetsen.

Voer een van de volgende handelingen uit om een directe vergadering te starten:

 • Selecteer Nu vergaderen in het deelvenster WebEx-productiviteitstools. Als het deelvenster niet is geopend, opent u het vanuit de Webex-productiviteitstools snelkoppeling op uw bureaublad of vanuit het menu Start van Windows .

 • Klik met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram WebEx-productiviteitstools en selecteer vervolgens Nu vergaderen.

 • Selecteer Nu vergaderen op de WebEx-werkbalk in Microsoft Outlook.

Een geplande trainingssessie starten

Trainingssessies starten niet automatisch op geplande tijden. U moet de trainingssessie eerst starten als sessiehost, daarna kunnen deelnemers aan de sessie deelnemen. U kunt een geplande trainingssessie starten op de ingestelde begintijd of op ieder moment voor of na die tijd.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Opties Beschrijving
Een geplande trainingssessie starten vanuit een bevestigingsbericht
 1. Open het bevestigingsbericht en klik op de koppeling.

 2. Meld u aan bij uw Webex Training-website en selecteer Aanmelden.

 3. Selecteer Nu starten.

Een geplande trainingssessie starten vanuit uw pagina Trainingssessies
 1. Meld u aan bij uw Webex Training-website.

 2. Selecteer op de navigatiebalk Mijn Webex > Mijn vergaderingen.

 3. Gebruik een van de tabbladen Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Alle vergaderingen om de trainingssessie te vinden die u wilt starten.

 4. Selecteer Start.

Een geplande trainingssessie wijzigen

Nadat u een trainingssessie hebt gepland, kunt u de begintijd, het onderwerp, het wachtwoord, de agenda enzovoorts wijzigen op elk moment voor u de trainingssessie start.

Als u informatie over een trainingssessie bijwerkt, inclusief het toevoegen en verwijderen van deelnemers, kunt u ervoor kiezen om een nieuwe uitnodiging te verzenden naar de deelnemers. Dit bericht informeert de deelnemers dat u de informatie van de trainingssessie hebt bijgewerkt. Deelnemers die u van de lijst met deelnemers hebt verwijderd, ontvangen een e-mailbericht dat de trainingssessie is geannuleerd.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

Opties Beschrijving
Een geplande trainingssessie wijzigen vanuit een bevestigingsbericht
 1. Open het bevestigingsbericht en klik op de koppeling.

 2. Meld u aan bij uw Webex Training-website en selecteer Aanmelden.

 3. Selecteer Bewerken.

Een geplande trainingssessie wijzigen vanuit uw pagina Trainingssessies
 1. Meld u aan bij uw Webex Training-website.

 2. Selecteer op de navigatiebalk Mijn Webex > Mijn vergaderingen.

 3. Gebruik een van de tabbladen Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Alle vergaderingen om de trainingssessie te vinden die u wilt wijzigen.

 4. Klik in de lijst met trainingssessies op de onderwerpnaam voor uw trainingssessie en klik op Bewerken.

2

Breng wijzigingen aan in de trainingssessie. Zie Een geplande trainingssessie starten voor meer informatie over de opties die u kunt wijzigen.

3

Selecteer Bijwerken.

Een geplande trainingssessie annuleren

U kunt iedere trainingssessie die u hebt gepland annuleren. Wanneer u een trainingssessie annuleert, hebt u de mogelijkheid om een annuleringsbericht per e-mail te verzenden naar alle deelnemers die u hebt uitgenodigd. Als u een trainingssessie annuleert, wordt deze verwijderd uit uw lijst met trainingssessies.

U kunt een trainingssessie annuleren vanuit:

 • Het bevestigingsbericht dat u hebt ontvangen nadat u de trainingssessie hebt gepland.

 • Uw lijst met trainingssessies in Mijn Webex.

Als de iCalendar-functie beschikbaar is op uw site en u deze trainingssessie hebt toegevoegd aan uw agenda, klikt u op Verwijderen uit mijn agenda om de sessie te verwijderen. In de bevestiging per e-mail is ook een koppeling opgenomen.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

Optie Beschrijving
Een geplande trainingssessie annuleren vanuit een bevestigingsbericht
 1. Open het bevestigingsmailbericht en klik vervolgens op de koppeling.

 2. Meld u aan bij uw Webex Training-website en selecteer Aanmelden.

Een geplande trainingssessie annuleren vanuit uw pagina Trainingssessies
 1. Meld u aan bij uw WebexTraining-website.

 2. Selecteer op de navigatiebalk Mijn Webex > Mijn vergaderingen.

 3. Gebruik een van de tabbladen Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Alle vergaderingen om de trainingssessie te vinden die u wilt annuleren.

 4. Activeer in de lijst met trainingssessies het selectievakje voor de trainingssessie die u wilt verwijderen.

2

Selecteer Verwijderen.