Din nye Cisco ATA 191 og 192

Din ATA (analog telefonadapter) gør det muligt at oprette forbindelse til en analog enhed som f.eks. en analog telefon eller faxmaskine på dit netværk. Den tilsluttede enhed kan derefter fungere som IP-telefonerne i dit netværk.

Din ATA (analog telefonadapter) har to grænseflader:

 • To RJ11-porte til analoge enheder

 • En RJ45-port til Ethernet

LED'er på ATA'en angiver status.

Du vil udføre disse opgaver:

 • Installer din ATA med komponenterne i kassen.

 • Aktivér din analoge enhed.


  Enheder skal være på den mindste firmware for 11.1.0 MSR 2.1.

 • Hvis du har brug for at nulstille enheden, skal du bede din administrator om at bruge Control Hub til at gøre det. Brug ikke nulstillingsknappen bag på din ATA, medmindre administratoren beder dig om det.

Enheder, som er knyttet til din ATA

Brug din ATA til at forbinde disse typer enheder til dit netværk:
 • Analoge telefoner

  • Analoge telefoner har ingen programtaster.

  • De oplysninger, som analoge telefoner viser, afhænger af den model, som du har.

  • Du kan bruge telefonens flashknap til at sætte opkald i venteposition, viderestille opkald og til konferenceopkald.

 • Analoge telefonenheder

  • ATA'en understøtter taleenheder med analog telefoni, f.eks. overliggende personsøgningsadaptere og telefonsvarere, der emulerer en almindelig telefon.

 • Overliggende personsøgningssystemer

  • Overliggende personsøgningsystemer giver alarmer og offentlige meddelelser i bygninger.

 • Faxmaskiner

  • Brug en faxmaskine direkte med en ATA. Forbind ikke et lokalnummer til en faxmaskine, og brug ikke faxmaskinen med en splitter.

  • Brug oversøisk tilstand for at reducere faxfejl, hvis det er tilgængeligt, Hvis ikke skal du indstille faxmaskinens transmissionshastigheden til lav.

  • Dataenheder, såsom faxmaskiner og modemmer, fungerer muligvis ikke optimalt. For at opnå den bedste fax- og modemydelse, fortsæt med at bruge en dedikeret PSTN-linje.

Cisco ATA 191 Hardware

ATA 191 og ATA 192 er kompakte enheder, der er nemme at installere.

Denne enhed indeholder disse stik:

 • 5V DC-strømstik.

 • To RJ-11 FXS-porte (Foreign Exchange Station) – Din ATA har to RJ-11-porte, der kan bruges på en enhver analog standardtelefonenhed. Hver port understøtter enten stemmeopkald eller faxsessioner, og begge porte kan bruges samtidigt.

 • En WAN-netværksport – en RJ-45 10/100BASE-T-dataport til at forbinde en Ethernet-kompatibel enhed til netværket.


ATA-netværksporten udfører automatisk forhandling for dupleks og hastighed. Den understøtter hastigheder på 10/100Mbps og fuld dupleks.

ATA 191 og ATA 192 – toppanel

Følgende figur viser de forskellige LED-indikatorer og knapper, der findes øverst i din ATA.

Figur 1. ATA 191 og ATA 192 – Toppanel

Tabel 1. Elementer i toppanel til ATA 191 og ATA 192

Element

Beskrivelse

Tænd/sluk-LED

Konstant grøn: System er startet og klar til brug.

Blinker langsomt grønt: Systemet starter op.

Blinker hurtigt grønt tre gange, gentager derefter: Systemet kunne ikke starte.

Blinker hurtigt grønt: : LED-adfærden sker i følgende situationer:

 • Systemet registrerer en gendannelse til fabriksindstillinger.

  Hvis du vil foretage en gendannelse til fabriksindstillinger, skal du trykke på og holde GENDANknappen i ca. 10 sekunder.
 • En gendannelse til fabriksindstillinger udføres korrekt.

Slukket: Strømmen er slukket.

Netværks-LED

Blinker grønt: Dataoverførsel eller -modtagelse er i gang via WAN-porten.

Fra: Intet link.

Telefon 1-LED

Telefon 2-LED

Konstant grønt: Røret er lagt.

Langsomt blinkende grønt: Røret er taget af.

Blinker hurtigt grønt tre gange, gentager derefter: Den analoge enhed kan ikke registreres.

Hurtigt grønt blink: Fabriks nulstilling udføres korrekt.

Fra: Porten er ikke konfigureret.

Knap til problemrapporteringsværktøj

Tryk på denne knap for at oprette en problemrapport ved hjælp af problemrapportværktøjet.


 

Denne knap er ikke en tænd/sluk-knap. Når du trykker på denne knap, genereres der en problemrapport, der overføres til en server til systemadministratoren.

LED for problemrapporteringsværktøj

Blinker gult: PRT forbereder data til problemrapporten.

Blinker hurtigt gult: PRT sender problemrapportloggen til http-serveren.

Konstant grønt i fem sekunder, derefter slukket: PRT-rapporten blev sendt.

Hurtigt grønt blink: Fabriks nulstilling udføres korrekt.

Blinker rødt: PRT-rapporten mislykkedes. Tryk på PRT-knappen én gang for at annullere blinket, og tryk derefter den på igen for at udløse en ny PRT.

Knap til problemrapporteringsværktøj

Knappen til problemrapportværktøjet findes i ATA-toppanelet. Tryk på PRT-knappen, hvorefter en logfil forberedes og overføres til serveren til fejlfinding af netværket.

Du kan instruere dine brugere af analoge telefoner i at trykke på PRT-knappen på ATA-enheden for at starte PRT-logfilen.

En af følgende skal fuldføres for at overføre PRT-logfilen fra ATA:
 • Konfigurer HTTP-serveren til at uploade PRT-logfilen fra ATA.

 • Konfigurer URL-adressen til kundesupport, så den passer bedst til dine behov, og anvend den på ATA.

ATA 191 og ATA 192 – bagpanel

Følgende figurer viser de forskellige porte og knapper, der findes på bagsiden af dit ATA.

Figur 2. ATA 191 – bagpanel

Figur 3. ATA 192 – bagpanel
Tabel 2. Elementer i bagpanelet til ATA 191 og ATA 192

Element

Beskrivelse

NULSTIL

Hvis du vil genstarte ATA, skal du bruge en papirclips eller et lignende objekt til at trykke kortvarigt på denne knap.

Hvis du vil gendanne fabriksstandardindstillingerne, skal du trykke på og holde den nede i 10 sekunder.

LED-opførsel for nulstilling af fabriksindstillinger:

 1. Når du trykker på knappen og holder tasten nede i ca. 10 sekunder, blinker lysdioden hurtigt grønt.

 2. Når fabriks nulstillingen er gennemført, blinker alle indikatorer hurtigt grønt i ca. 5 sekunder.

TELEFON 1

Brug et RJ-11-telefonkabel til at tilslutte en analog telefon eller faxmaskine.

TELEFON 2

Brug et RJ-11-telefonkabel til at tilslutte en anden analog telefon eller faxmaskine.

ETHERNET (kun ATA 192)

Brug et Ethernet-kabel til at forbinde dit ATA til en enhed på netværket, f.eks. en computer.

NETVÆRK

Ethernet-kabel til at oprette forbindelse til netværket.

DC 5 V STRØM

Brug den netadapter, der blev leveret, til at oprette forbindelse til en energikilde.

Installér din nye ATA 191 og 192

Din ATA leveres med alt til at tænde for den, forbinde den til netværket og konfigurere den på dit skrivebord.

Før du begynder

Før du starter installationen, skal du kontrollere, at du har følgende udstyr:

 • Ethernet-kabel til at oprette forbindelse til netværket.

 • Analog telefon eller faxmaskine til at oprette forbindelse til din ATA.

 • Telefonkabel til at tilslutte telefonen.

 • IPS (Uninterruptible power supply) til at levere backupstrøm.

1

Slut netværkskablet til dit netværk og til netværksporten på ATA'en.

2

Tilslut telefonkablet til PHONE 1-porten på ATA og til din analoge enhed (telefon eller faxmaskine).

Hvis der tilsluttes en faxmaskine, skal du tilslutte den direkte til ATA'en. Forbind ikke et lokalnummer med en faxmaskine, og brug ikke en splitter.

3

(Valgfrit) Hvis du har en anden analog enhed, skal du sætte telefonkablet i PHONE 2-porten på ATA'en og i din sekundære analoge enhed.

4

Forbind ATA-strømkablet til DC 5V POWER-porten på ATA'en, og sæt strømkablet ind i din strømkilde.

Konfigurer din ATA-enhed manuelt

Under visse omstændigheder kan du få brug for at konfigurere Cisco ATA 191/192 manuelt for at oprette forbindelse til Webex Opkalds platformen.

Før du begynder

 • Du skal muligvis nulstille ATA'en for at starte den manuelle Onboarding-proces.

 • Når Cisco ATA 191/192-manuel konfiguration er fuldført, overskrives eventuelle tidligere konfigurationsindstillinger på enheden, herunder administratoradgangskoden, og enheden er kun brugbar på Broadsoft BROADCLOUD PBX-netværket.

 • Enheden skal returneres til konfigurationen for fabriksstandard , før den kan bruges på et andet netværk end Broadsoft Broadcloud PBX.

 • Enheder skal være på den mindste firmware for 11.1.0 MSR 2.1

Fabriksstandardsanvisninger

Tryk på og hold nulstillingsknappen nede på din ATA i 10 sekunder. Når du slipper knappen, vil ATA-LED slukke. Hvis din enhed er en 191, kan du springe over trin 1-4.


Når du aktiverer fjernadministration bliver du bedt om at ændre administrator adgangskoden. Hvis du vil ændre administrator adgangskoden, skal du gå til Administration > Brugerlogin > Admin. Angiv den gamle adgangskode ("admin"), og indtast derefter den nye adgangskode.

1

Fra en fabriksstandard på en Cisco 192 ATA-enhed skal du slutte et Ethernet kabel til enhedens Ethernet-port.

2

Indtast denne IP-adresse i din browser 192.168.15.1 for at blive bedt om at logge på.

3

Log på enheden ved hjælp af standard brugernavnet (skelnes mellem store og små bogstaver) og adgangskode ("admin"), og klik derefter på Log på.

4

Naviger til Administrationsfanen. I fjernstyringsafsnittet klikkes radioknappen Til ved siden af Fjernadministration.

5

Slut et Ethernet-kabel til netværks stikket på enheden.

6

Sæt en analog telefon i enheden, og tryk på ****.

IVR giver dig en meddelelse om, at du er i menuen konfiguration af telefoner.

7

Tryk på 110#.

IVR-menuen begynder at oplyse telefonens IP-adresse.

8

Indtast IP-adressen i din browser, og log på med Brugernavn ("admin").

9

Naviger til afsnittet Stemmeog klik derefter på Klargøring.

10

Angiv klargøringsserverens adresse i Profil regel feltet:

11

9. Klik på Send.

Enheden anmoder om filerne fra klargøringsserveren og genstarter.


 

Når startprocessen er fuldført, er enheden klargjort til brug i BroadSoft BroadCloud PBX-netværket. Hvis Stationss tildelingsproces er korrekt fuldført før genstarten, vil enheden starte op i en station specifik tildeling/brugbar tilstand. Hvis ikke, vil enheden starte i tilstanden ikke-tilknyttet/ubrugelig, og den forbliver i denne tilstand, indtil du har fuldført stationens tildelingsproces.

Understøttede ATA 191- og 192-opkaldsfunktioner

Afhængigt af din systemkonfiguration understøtter din ATA nogle eller alle de følgende opkaldsfunktioner:

 • Viderestil (overvåget eller superviserede) – ved denne type viderestilling kan du tale med den modtagende part, før du fuldfører viderestillingen.

 • Viderestil (overvåget eller uden supervision) – ved denne type omstilling kan du fuldføre viderestillingen og lægge på , før den modtagende part svarer.

 • Konference.

 • Sæt opkald på hold, og genoptag dem.

 • Opkalds-ID.

 • Ventende opkald.

 • Opkaldsbesvarelse.

 • Hurtigopkald.

 • Musik i venteposition.

 • Delte linjer.

 • Voicemail – Denne funktion har ingen visuel indikator, men en tone, der giver besked om en ventende meddelelse, angiver, at du har talemeddelelser. Nogle analoge telefoner med en stor LCD-skærm kan vise et ikon for voicemail.

 • Viderestil opkald.

 • Gentag.