Uw nieuwe Cisco ATA 191 en 192

Met uw analoge telefoonadapter (ATA) kunt u een analoog apparaat, zoals een analoge telefoon of faxapparaat, verbinden met uw netwerk. Het aangesloten apparaat kan vervolgens functioneren als de IP-telefoons in uw netwerk.

Uw nieuwe analoge telefoonoplader (ATA) heeft twee interfaces:

 • Twee RJ11-poorten voor analoge apparaten

 • Een RJ45-poort voor Ethernet

De LED-lampjes op de ATA tonen de status.

U voert de volgende taken uit:

 • Installeer uw ATA met de onderdelen in de doos.

 • Activeer uw analoge apparaat.


  Apparaten moeten minimaal 11-1-0MPP0414-004 zijn.

 • Als u uw apparaat opnieuw moet instellen, vraagt u de beheerder om Daarvoor Control Hub te gebruiken . Gebruik niet de RESET-knop achter op uw ATA tenzij uw beheerder zegt dat u dat moet doen.

Apparaten die u met uw ATA kunt gebruiken

Gebruik uw ATA om de volgende typen apparaten aan te sluiten op uw netwerk:
 • Analoge telefoons

  • Analoge telefoons hebben geen schermtoetsen.

  • De informatie die analoge telefoons weergeven, hangt af van het model dat u hebt.

  • U gebruikt de flashtoets van de telefoon om een gesprek in de wacht te plaatsen, te hervatten en door te verbinden en voor conferenties.

 • Spraakapparaten voor analoge telefonie

  • De ATA ondersteunt spraakapparaten voor analoge telefonie, zoals overhead paging-adapters en antwoordapparaten, die een gewone telefoon emuleren.

 • Overhead paging-systemen

  • Overhead paging-systemen zijn bedoeld voor noodmeldingen en algemene aankondigingen in gebouwen.

 • Faxapparaten

  • Sluit een faxapparaat rechtstreeks aan op een ATA. Sluit geen verlengsnoer aan op het faxapparaat en gebruik geen splitter voor het faxapparaat.

  • Om faxstoringen te voorkomen, gebruikt u de internationale modus, indien beschikbaar. Anders stelt u de overdrachtssnelheid van het faxapparaat in op laag.

  • Gegevensapparaten, zoals faxapparaten en modems, functioneren mogelijk niet optimaal. Voor de beste fax- en modemprestaties blijft u een speciale PSTN-lijn gebruiken.

Hardware van de Cisco ATA 191

De ATA 191 en ATA 192 zijn compact en makkelijk te installeren.

De unit heeft de volgende aansluitingen:

 • 5V gelijkstroomconnector.

 • Twee RJ-11 FXS (Foreign Exchange Station)-poorten: je ATA heeft twee RJ-11-poorten die werken met elk standaard analoog telefoonapparaat. Elke poort ondersteunt ofwel spraakgesprekken of faxsessies en beide poorten kunnen tegelijk worden gebruikt.

 • Eén WAN-netwerkpoort: een RJ-45 10/100BASE-T-datapoort om een apparaat met Ethernet-mogelijkheden te verbinden met het netwerk.


De ATA-netwerkpoort voert automatische onderhandeling uit voor duplex en snelheid. Het ondersteunt snelheden van 10/100 Mbps en volledig duplex.

ATA 191 en ATA 192 bovenste paneel

De volgende afbeelding laat de verschillende lampjes en knoppen van de ATA zien.

Afbeelding 1. BOVENpaneel ATA 191 en ATA 192

Tabel 1. Items OP het bovenste paneel ATA 191 en ATA 192

Item

Beschrijving

Aan/uit-lampje

Onafgebroken groen: het systeem is opgestart en klaar voor gebruik.

Langzaam knipperend groen: het systeem wordt opgestart.

Drie keer snel knipperend, vervolgend herhalend: het systeem is niet opgestart.

Snel knipperend groen: Het LED-gedrag gebeurt in de volgende situaties:

 • Het systeem detecteert fabrieksinstellingen.

  Als u fabrieksinstellingen wilt herstellen, houdt u de knop RESET ongeveer 10 seconden ingedrukt.
 • De fabrieksinstellingen worden teruggezet.

Uit: het apparaat staat uit.

Netwerklampje

Knipperend groen: datatransmissie of -ontvangst wordt uitgevoerd via de WAN-poort.

Uit: geen verbinding.

Lampje telefoon 1

Lampje telefoon 2

Onafgebroken groen: op de haak.

Langzaam knipperend groen: van de haak.

Drie keer snel knipperend, vervolgend herhalend: het analoge apparaat is niet geregistreerd.

Snel knipperend groen: fabrieksinstellingen worden hersteld.

Uit: de poort is niet geconfigureerd.

Knop hulpprogramma voor probleemrapportage (PRT)

Druk op deze knop om een probleemrapport te maken met het hulpprogramma voor probleemrapportage.


 

Deze knop is geen aan/uit-knop. Wanneer je op deze knop drukt, wordt er een probleem gegenereerd en geüpload naar een server voor de systeembeheerder.

Lampje hulpprogramma voor probleemrapportage (PRT)

Knipperend oranje: het PRT bereidt de data voor het probleemrapport voor.

Snel knipperend oranje: het PRT verzendt het probleemrapportlogboek naar de HTTP-server.

Onafgebroken groen gedurende vijf seconden, daarna uit: het PRT-rapport is verzonden.

Snel knipperend groen: fabrieksinstellingen worden hersteld.

Knipperend rood: het PRT-rapport is mislukt. Druk één keer op de PRT-knop om het knipperen te annuleren en druk vervolgens opnieuw op de knop om een nieuwe PRT te starten.

Knop hulpprogramma voor probleemrapportage

De knop hulpprogramma voor probleemrapportage (PRT) bevindt zich op het bovenpaneel van de ATA. Druk op de PRT-knop en er wordt een logbestand voorbereid en geüpload naar de server zodat u problemen met het netwerk kunt oplossen.

U kunt gebruikers van analoge telefoons op de PRT-knop van het ATA-apparaat laten drukken om het proces van het PRT-logboekbestand te starten.

Eén van het volgende moet worden voltooid om het PRT-logbestand te uploaden vanuit de ATA:
 • Stel de HTTP-server in om het PRT-logbestand te uploaden vanaf de ATA.

 • Configureer de upload-URL voor klantondersteuning zoals u wilt en pas deze toe op de ATA.

ATA 191 en ATA 192 achterpaneel

De volgende afbeeldingen laten de verschillende poorten en knoppen aan de achterkant van de ATA zien.

Afbeelding 2. ATA 191 achterpaneel

Afbeelding 3. ATA 192—Achterpaneel
Tabel 2. Items ATA 191 en ATA 192 achterpaneel

Item

Beschrijving

RESET

Als u de ATA opnieuw wilt opstarten, gebruikt u een paperclip of vergelijkbaar object om kort op deze knop te drukken.

Als u de fabrieksinstellingen wilt herstellen, houdt u deze knop 10 seconden ingedrukt.

Het LED-gedrag voor het resetten van de fabriek:

 1. Nadat u de knop gedurende ongeveer 10 seconden hebt ingedrukt, wordt het LED-lampje voor aan/uit snel knipperend groen.

 2. Nadat de fabriekinstellingen zijn hersteld, gaan alle led's ongeveer 5 seconden snel groen knipperen.

PHONE 1

Gebruik een RJ-11-telefoonkabel om een analoge telefoon of faxmachine te verbinden.

PHONE 2

Gebruik een RJ-11-telefoonkabel om een tweede analoge telefoon of faxmachine te verbinden.

ETHERNET (alleen ATA 192)

Gebruik een Ethernet-kabel om uw ATA te verbinden met een apparaat op uw netwerk, zoals een computer.

NETWERK

Gebruik een Ethernet-kabel om verbinding te maken met het netwerk.

DC 5V POWER

Gebruik de stroomadapter die u hebt gekregen om het apparaat op het stroomnetwerk aan te sluiten.

Uw nieuwe ATA 191 en 192 installeren

Uw ATA wordt geleverd met alles wat nodig is om deze van stroom te voorzien, te verbinden met het netwerk en te installeren op uw bureau.

Voordat u begint

Voordat u de installatie start, zorgt u ervoor dat u beschikt over de volgende apparatuur:

 • Ethernet-kabel om verbinding te maken met uw netwerk.

 • Analoge telefoon of faxapparaat om aan te sluiten op uw ATA.

 • Telefoonkabel om uw telefoon aan te sluiten.

 • UPS (Uninterruptible Power Supply) voor reservevoeding.

1

Sluit de netwerkkabel aan op uw netwerk en op de NETWORK-poort van de ATA.

2

Sluit de telefoonkabel aan op de PHONE 1-poort van de ATA en op uw analoge apparaat (telefoon of faxapparaat).

Als u een faxapparaat aansluit, sluit u dit rechtstreeks aan op de ATA. Sluit geen verlengsnoer aan op het faxapparaat en gebruik geen splitter voor het faxapparaat.

3

(Optioneel) Als u een tweede analoog apparaat hebt, sluit u de telefoonkabel aan de TELEFOON 2-poort op de ATA en op uw tweede analoge apparaat.

4

Sluit de ATA-stroomkabel aan op de DC 5V POWER-poort van de ATA en sluit de stroomkabel aan op het stopcontact.

Automatisch aan boord of handmatig uw ATA-apparaat configureren

Uw Cisco 191/192 ATA-apparaten gebruiken EDOS om automatisch aan boord te gaan als ze in Control Hub zijn voorzien van een MAC-adres. De automatische aan boord voltooid na de eerste fabrieksboot of na elke fabrieksreset.

In bepaalde omstandigheden moet u de Cisco ATA 191/192 handmatig configureren om verbinding te maken met het Webex Calling platform.

Voordat u begint

 • Mogelijk moet u de ATA in de fabriek resetten om het handmatige aan boord te laten gaan.

 • Zodra de handmatige herconfiguratie van de Cisco ATA 191/192 is voltooid, worden alle eerdere configuratie-instellingen op het apparaat overschreven, inclusief het beheerderswachtwoord, en is het apparaat alleen bruikbaar op het Broadsoft Broadcloud PBX-netwerk.

 • Herstel de fabrieksconfiguratie van het apparaat voordat u deze op een ander netwerk dan Broadsoft Broadcloud PBX gebruikt.

 • Controleer of de apparaten zich op de minimumfirmware van 11.1.0MSR2.1 bevinden

Instructies voor fabrieksinstellingen

Houd de resetknop aan de achterkant van de ATA 10 seconden ingedrukt. Nadat u de resetknop hebt losgelaten, gaan de LED's van de ATA uit. Als uw apparaat een 191 is, kunt u stap 1-4 overslaan.


Wanneer u Extern beheer inschakelt, wordt u gevraagd het beheerderswachtwoord te wijzigen. Als u het beheerderswachtwoord wilt wijzigen, gaat u naar Beheer > Gebruikersaanmeldingen > Admin. Voer het oude wachtwoord ("admin") in en voer vervolgens het nieuwe wachtwoord in.

1

Sluit, vanuit de fabrieksinstelling op een Cisco 192 ATA-apparaat, een Ethernet-kabel aan op de Ethernet-sleuf van het apparaat.

2

Geef dit IP-adres op in de browser 192.168.15.1 om een aanmeldingsvraag te krijgen.

3

Meld u aan bij het apparaat met de standaard (hoofdlettergevoelige) gebruikersnaam ("admin") en wachtwoord ("admin"), en klik vervolgens op Aanmelden.

4

Ga naar het tabblad Beheer. Klik in de sectie Remote Access op het keuzerondje Ingeschakeld naast Extern beheer.

5

Sluit een Ethernet-kabel aan op de netwerksleuf van het apparaat.

6

Sluit een analoge telefoon aan op het apparaat en druk op ****.

De IVR kondigt u aan in het menu voor telefoonconfiguratie.

7

Druk op 110#.

Het IVR-menu begint met het aankondigen van het IP-adres van de telefoon.

8

Voer het IP-adres in uw browser in en meld u aan met gebruikersnaam ("admin").

9

Ga naar de sectie Spraak en klik op Inrichten.

10

Geef in het veld Profielregel het adres van de inrichtingsserver op:

11

Klik op Verzenden.

Het apparaat vraagt de bestanden van de inrichtingsserver op en start opnieuw op.


 

Zodra het opstartproces is voltooid, wordt het apparaat ingericht voor gebruik in het BroadSoft BroadCloud PBX netwerk. Als het stationtoewijzingsproces correct was voltooid voordat het apparaat opnieuw wordt opgestart, wordt het apparaat in een stationspecifieke toegewezen/bruikbaar-status gestart. Als dit niet het gevolg is, wordt het apparaat in een standaardstatus opgestart die niet is toegewezen/onbruikbaar en blijft in deze status totdat u de toewijzing van het station hebt voltooid.

Ondersteunde gespreksfuncties van de ATA 191 en 192

Afhankelijk van uw systeemconfiguratie ondersteunt uw ATA sommige of alle van de volgende gespreksfuncties:

 • Doorverbinden (beheerd): bij dit type overdracht spreekt u met de gebelde voordat u het doorverbinden voltooit.

 • Doorverbinden (onbeheerd): bij dit type overdracht verbindt u door en hangt u op voordat de gebelde opneemt.

 • Conferentie.

 • Gesprekken in de wacht zetten en hervatten.

 • Beller-id.

 • Wachtend gesprek.

 • Gesprek opnemen.

 • Snelkeuze.

 • Muziek tijdens wachtstand.

 • Gedeelde lijnen.

 • Voicemail: er is geen visuele indicator voor deze functie, maar een toon voor wachtend bericht als u de hoorn van de haak neemt, geeft aan dat u voicemailberichten hebt. Op bepaalde analoge telefoons met een groot LCD-scherm kan een voicemailpictogram worden weergegeven.

 • Gesprek doorschakelen.

 • Herhalen.