Az Ön új Cisco ATA 191 és 192 eszköze

Az analóg telefonadapter (ATA) segítségével analóg eszközt, például analóg telefont vagy faxkészüléket csatlakoztathat a hálózathoz. A csatlakoztatott készülék ily módon a hálózaton lévő IP-telefonokhoz hasonlóan tud működni.

Az új analóg telefonadapter (ATA) két illesztőfelületet tartalmaz:

 • Két RJ11 portot analóg eszközök számára

 • Egy RJ45 portot Ethernethez

Az ATA fénykibocsátó diódái (LED-jei) megadják az állapotot.

Ekkor a következő műveleteket hajtja végre:

 • Az ATA telepítése a dobozban lévő alkatrészekkel.

 • Az analóg eszköz aktiválása.


  Az eszközök firmware-ének legalább 11.1.0MSR2.1 verziójúnak kell lennie.

 • Ha alaphelyzetbe szeretné állítani az eszközt, kérje meg a rendszergazdát, hogy ezt a Control Hub segítségével tegye meg. Csak akkor használja az ATA hátoldalán lévő RESET gombot, ha a rendszergazda erre kéri.

Az ATA-hoz tartozó eszközök

Az ATA segítségével csatlakoztathatja az alábbi típusú eszközöket a hálózathoz:
 • Analóg telefonok

  • Az analóg telefonok nem rendelkeznek funkciógombokkal.

  • Az analóg telefonok által megjelenített információk a modelltől függnek.

  • A telefon Flash gombja a tartás, az újraindítás, az átadás és a konferencia funkciókhoz használható.

 • Analóg telefóniás hangeszközök

  • Az ATA támogatja az analóg telefóniás hangeszközöket, például a felső személyhívó adaptereket és az üzenetrögzítőket, amelyek normál telefont emulálnak.

 • Felső személyhívó rendszerek

  • A felső személyhívó rendszerek riasztásokat és nyilvános hirdetményeket biztosítanak az épületekben.

 • Faxkészülékek

  • A faxkészüléket közvetlenül ATA segítségével kell használni. Ne csatlakoztasson telefonmelléket a faxkészülékhez, és ne használjon hozzá elosztót.

  • A faxkészülék meghibásodásának csökkentése érdekében használja a tengerentúli üzemmódot, ha van; ha nincs, akkor a fax továbbítási sebességét állítsa alacsonyra.

  • Az adateszközök, így például a telefax-gépek és a modemek nem feltétlenül működnek optimálisan. A legjobb fax- és modemteljesítmény érdekében továbbra is használjon dedikált PSTN-vonalat.

A Cisco ATA 191 hardvere

Az ATA 191 és ATA 192 kompakt, könnyen telepíthető eszköz.

Az egység a következő csatlakozókat kínálja:

 • 5V DC tápcsatlakozó.

 • Két RJ-11 FXS (Foreign Exchange Station) port – az ATA két RJ-11 portot tartalmaz, amelyek bármilyen szabványos analóg telefonnal működnek. Minden port támogatja a hanghívásokat és a faxokat, és a két portot egyszerre használhatja.

 • Egy WAN hálózati port – egy RJ-45 10/100BASE-T adatport egy Ethernetre képes eszköz hálózathoz kapcsolásához.


Az ATA hálózati portja automatikus egyeztetést végez a duplex átvitel és a sebesség tekintetében. Támogatja a 10/100 Mbps sebességet és a teljes duplex átvitelt.

Az ATA 191 és ATA 192 felső panelje

Az alábbi ábrán az ATA tetején lévő különböző LED-ek és gombok láthatók.

1. ábra Az ATA 191 és ATA 192 felső panelje

1. táblázat: Az ATA 191 és ATA 192 felső paneljének elemei

Elem

Leírás

Tápjelző LED

Folyamatos zöld: a rendszer sikeresen elindult, és készen áll a használatra.

Lassan villogó zöld: a rendszerindulás folyamatban van.

Háromszor gyorsan felvillanó zöld, majd ez ismétlődik: nem sikerült a rendszerindulás.

Gyorsan villogó zöld: A LED a következő helyzetekben viselkedik így:

 • A rendszer gyári alaphelyzetbe állítást észlel.

  Gyári alaphelyzetbe állításhoz nyomja meg és kb. 10 másodpercig tartsa nyomva a RESET gombot.
 • Sikeresen megtörtént a gyári alaphelyzetbe állítás.

Nem világít: a tápellátás ki van kapcsolva.

Hálózati LED

Villogó zöld: adatátvitel vagy -vétel van folyamatban a WAN-porton keresztül.

Nem világít: nincs kapcsolat.

1. telefon LED

2. telefon LED

Folyamatos zöld: le van téve.

Lassan villogó zöld: fel van véve.

Gyorsan villogó zöld háromszor, majd ismétlés: nem sikerült az analóg eszköz regisztrációja.

Gyorsan villogó zöld: sikeresen megtörtént a gyári alaphelyzetbe állítás.

Nem világít: a port nincs konfigurálva.

Problémajelentés eszköz (PRT) gomb

A gomb megnyomásával létrehozhat egy hibajelentést a Problémajelentés eszköz segítségével.


 

Ez a gomb nem egy tápkapcsoló gomb. Ha ezt a gombot nyomja meg, a rendszer hibajelentést hoz létre, és a rendszergazda számára feltölti egy kiszolgálóra.

Problémajelentés eszköz (PRT) LED

Villogó sárga: a PRT előkészíti az adatokat a problémajelentéshez.

Gyorsan villogó sárga: a PRT éppen a hibajelentési naplót küldi a HTTP-kiszolgálónak.

Folyamatos zöld öt másodpercig, majd kialszik: a PRT-jelentés sikeresen elküldve.

Gyorsan villogó zöld: sikeresen megtörtént a gyári alaphelyzetbe állítás.

Villogó piros: nem sikerült a PRT-jelentés. Nyomja meg egyszer a PRT gombot, hogy megszakítsa a villogást, majd ismételten nyomja meg a gombot új PRT-t indításához.

Hibabejelentő eszköz gomb

A problémajelentés eszköz (PRT) gombja az ATA felső paneljén található. Nyomja meg a PRT gombot, és egy naplófájl készül, amely feltöltődik a kiszolgálóra a hálózat hibaelhárítása céljából.

Utasíthatja az analóg telefon felhasználóit, hogy az ATA-eszköz PRT gombját megnyomva indítsák el a PRT naplófájl-folyamatát.

Az alábbiak egyikének teljesülnie kell a PRT naplófájl ATA eszközről történő feltöltéséhez:
 • A HTTP-kiszolgáló beállítása a PRT naplófáj ATA eszközről történő feltöltésére.

 • Az ügyfélszolgálat feltöltési URL-jének igénye szerinti beállítása, és alkalmazása az ATA eszközön.

Az ATA 191 és ATA 192 hátsó panelje

Az alábbi ábrákon az ATA hátoldalán lévő különböző portok és gombok láthatók.

2. ábra Az ATA 191 hátsó panelje

3. ábra ATA 192 — hátsó panel
2. táblázat Az ATA 191 és ATA 192 hátsó paneljének elemei

Elem

Leírás

RESET

Az ATA újraindításához egy gemkapocs vagy hasonló tárgy segítségével nyomja meg röviden ezt a gombot.

Ha vissza szeretné állítani a gyári alapértelmezett beállításokat, nyomja meg és tartsa nyomva kb. 10 másodpercen keresztül.

A LED viselkedése gyári alaphelyzetbe állítás esetén:

 1. Miután megnyomta és kb. 10 másodpercig nyomva tartotta a gombot, a tápjelző LED zöld színnel, gyorsan villog.

 2. A gyári alaphelyzetbe állítás sikeres végrehajtása után az összes LED gyorsan villog zöld színben kb. 5 másodpercig.

PHONE 1

Analóg telefon vagy faxkészülék csatlakoztatásához RJ-11 telefonkábelt használjon.

PHONE 2

Második analóg telefon vagy faxkészülék csatlakoztatásához RJ-11 telefonkábelt használjon.

ETHERNET (csak ATA 192)

Az ATA Ethernet-kábellel csatlakoztatható a hálózat egyik eszközéhez, például egy számítógéphez.

NETWORK

Használjon Ethernet-kábelt a hálózathoz való csatlakozáshoz.

DC 5V POWER

Használja az áramforráshoz való csatlakozáshoz biztosított hálózati adaptert.

Az új ATA 191 és 192 üzembe helyezése

Az ATA mindent tartalmaz a bekapcsoláshoz, a hálózathoz való csatlakoztatáshoz és az asztalon való elhelyezéshez.

Mielőtt nekilátna

A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy rendelkezésre állnak a következő berendezések:

 • Ethernet-kábel a hálózathoz való csatlakozáshoz.

 • Analóg telefon vagy faxkészülék az ATA csatlakoztatásához.

 • Telefonkábel a telefon csatlakoztatásához.

 • Szünetmentes tápegység (UPS) a tartalék tápellátás biztosítása érdekében.

1

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózathoz és az ATA „NETWORK” portjához.

2

Csatlakoztassa a telefonkábelt az ATA „PHONE 1” portjához és az analóg eszközhöz (telefonhoz vagy faxhoz).

Ha faxkészüléket csatlakoztat, csatlakoztassa közvetlenül az ATA-hoz. Ne csatlakoztasson telefonmelléket a faxkészülékhez, és ne használjon elosztót.

3

(Nem kötelező) Ha van másik analóg eszköze is, csatlakoztassa a telefonkábelt az ATA „PHONE 2” portjához és ehhez a másik analóg eszközhöz.

4

Csatlakoztassa az ATA-tápkábelt az ATA „DC 5V POWER” portjához, majd csatlakoztassa a tápkábelt az áramforráshoz.

Az ATA eszköz konfigurálása kézzel

Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy kézzel kell konfigurálnia a Cisco ATA 191/192 eszközt, hogy az a Webex Calling platformhoz csatlakozzon.

Mielőtt nekilátna

 • Lehet, hogy az ATA eszközt gyári alaphelyzetbe kell állítani, hogy el lehessen kezdeni a kézi üzembe helyezési folyamatot.

 • A Cisco ATA 191/192 eszköz kézi átkonfigurálásával az eszköz minden korábbi konfigurációs beállítása felülíródik, ideértve a rendszergazdai jelszót is, és az eszköz csak a Broadsoft Broadcloud PBX hálózaton lesz használható.

 • Az eszköz csak azt követően lesz használható a Broadsoft Broadcloud PBX hálózattól különböző bármilyen hálózaton, hogy visszaállították a gyári alapértelmezett konfigurációra.

 • Az eszközök firmware-ének legalább 11.1.0MSR2.1 verziójúnak kell lennie.

A gyári alapértelmezett beállításokra vonatkozó útmutatás

Nyomja meg és 10 másodpercig tartsa nyomva az ATA eszköz hátoldalán található RESET gombot. A gomb elengedése után kialszanak az ATA LED-jei. Ha Ön 191-es eszközzel rendelkezik, akkor kihagyhatja az 1–4. lépéseket.


A Remote Management (Távoli felügyelet) engedélyezésekor a rendszer arra kéri, hogy változtassa meg a rendszergazdai jelszót. A rendszergazdai jelszó megváltoztatásához válassza rendre a következőket: Administration (Adminisztráció) > User Logins (Felhasználói bejelentkezések) > Admin (Rendszergazda). Írja be a régi jelszót („admin”), majd pedig az új jelszót.

1

A Cisco 192 ATA eszköz esetében a gyári alapértelmezett beállításokkal indulva dugjon be egy Ethernet-kábelt az eszköz Ethernet-csatlakozójába.

2

Hogy bejelentkezhessen, böngészőjébe írja be a következő IP-címet: 192.168.15.1.

3

Jelentkezzen be az alapértelmezett felhasználónévvel („admin”) és jelszóval („admin”) (ezekben a kis- és nagybetűk nem egyenértékűek), majd kattintson a Log In (Bejelentkezés) elemre.

4

Menjen az Administration (Adminisztráció) lapra. Az Remote Access (Távoli hozzáférés) részen kattintson a Remote Management (Távoli felügyelet) elem mellett található Enabled (Engedélyezve) rádiógombra.

5

Dugja be az Ethernet-kábelt az eszköz Network csatlakozójába.

6

Csatlakoztasson egy analóg telefont az eszközhöz, és nyomja meg a következőt: ****.

Az IVR azt fogja mondani, hogy a telefon konfigurációs menüjében van.

7

Nyomja meg a következőt: 110#.

Az IVR elkezdi kimondani a telefon IP-címét.

8

Írja be az IP-címet a böngészőbe, és jelentkezzen be a felhasználónévvel („admin”).

9

Menjen a Voice (Hang) részhez, majd kattintson a Provisioning (Ellátási szolgáltatás) elemre.

10

Írja be a szolgáltató kiszolgáló címét a Profile Rule (Profilszabály) mezőbe:

11

9. Kattintson a Submit (Küldés) lehetőségre.

Az eszköz lekéri a fájlokat a szolgáltató kiszolgálóról, és újraindul.


 

Amikor befejeződik az újraindulás, az eszköz készen áll a BroadSoft BroadCloud PBX hálózatban történő használatra. Ha az újraindítás előtt rendesen befejeződött az állomás-hozzárendelési folyamat, akkor indításkor az eszköz állomásspecifikus hozzárendelt/használható állapotba kerül. Ellenkező esetben induláskor az eszköz alapértelmezett hozzá nem rendelt/nem használható állapotba kerül, és egészen addig ebben az állapotban marad, amíg Ön végre nem hajtja az állomás-hozzárendelési folyamatot.

Támogatott ATA 191 és 192-hívásfunkciók

A rendszer konfigurációjától függően az ATA a következő hívásfunkciók némelyikét vagy mindegyikét támogatja:

 • Átadás (részvétellel vagy felügyelt) – az ilyen típusú átadás esetén az átadás elvégzése előtt Ön a fogadó féllel beszél.

 • Átadás (részvétel nélkül vagy felügyelet nélkül) – az ilyen típusú átadás esetén Ön végrehajtja az átadást, és még azelőtt leteszi a kézibeszélőt, mielőtt a fogadó fél fogadja a hívást.

 • Konferencia.

 • Tartás és Folytatás.

 • Hívóazonosító.

 • Hívásvárakoztatás.

 • Hívásfelvétel.

 • Gyorshívó.

 • Zene tartásban.

 • Közös vonalak.

 • Hangposta – ez a funkció nem tartalmaz vizuális jelzést, de olyan üzenetre figyelmeztető hangjelzés hallható, amikor felveszi a kézibeszélőt, amely azt jelzi, hogy hangüzenetei vannak. Egyes analóg telefonok nagyméretű LCD-kijelzőjükön a hangposta ikont is megjeleníthetik.

 • Hívásátirányítás.

 • Újrahívás.