Aktiver eller deaktiver ekstern desktop-kontrol for din organisation

Før du begynder

Indstillinger, der konfigureres på organisationsniveau, indstilles automatisk for brugere, når de oprettes.

Fra Control Hub kan du indstilleorganisationens standard for RDC. For at gøre undtagelser for brugere, gå til Brugerindstillinger.

På brugerniveau, når RDC-indstillingen er konfigureret, vender den ikke tilbage til organisationens standardindstilling.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester.

2

Vælg Opkald > Klientindstillinger.

3

Fra under opkaldsoplevelsenskal du vælge følgende til/fra for at aktivere eller deaktivere RDC-standardindstillinger:

  • Anmod ekstern kontrol– Tillad brugere at anmode om og få kontrol over andres delte indhold.
  • Giv ekstern kontrol– Tillad brugere at lade andre tage kontrol over deres delte indhold.

Aktivere eller deaktivere ekstern desktop-kontrol for en bruger

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Brugere.

2

Vælg den bruger, du vil ændre.

3

Vælg Opkalds > i opkaldsoplevelse.

4

Vælg til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere RDC-valgmuligheder:

  • Anmod ekstern kontrol– Tillad brugere at få og kontrollere andres delte indhold.
  • Giv ekstern kontrol– Tillad brugere at lade andre tage kontrol over deres delte indhold.

 

På brugerniveau, når RDC-indstillingen er konfigureret, vender den ikke tilbage til organisationens standardindstilling.