Aktiver eller deaktiver ekstern desktop-kontrol for din organisation

Før du begynder

Indstillinger, der konfigureres på organisationsniveau, indstilles automatisk for brugere, når de oprettes.

Fra Control Hubkan du indstille organisationens standard for RDC. For at gøre undtagelser for brugere, gå til Brugerindstillinger.

På brugerniveau, når RDC-indstillingen er konfigureret, vender den ikke tilbage til organisationens standardindstilling.

1

Fra kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Tjenester.

2

Vælg Opkald > klientindstillinger.

3

Fra oplevelsen under opkaldet skaldu vælge følgende til/fra-valg for at aktivere eller deaktivere RDC-standardindstillinger:

  • Anmod omkontrol– Tillad brugere at anmode om og få kontrol over andres delte indhold.
  • Giv kontrol– Tillad brugere at lade andre tage kontrol over deres delte indhold.

Aktivere eller deaktivere ekstern desktop-kontrol for en bruger

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Brugere.

2

Vælg den bruger, du vil ændre, og klik på Opkald.

3

Under Klientindstillingerskal du klikke på Oplevelsen under opkaldet.

4

Vælg til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere RDC-valgmuligheder:

  • Anmod omkontrol– Tillad brugere at anmode om og få kontrol over andres delte indhold.
  • Giv kontrol– Tillad brugere at lade andre tage kontrol over deres delte indhold.

 

På brugerniveau, når RDC-indstillingen er konfigureret, vender den ikke tilbage til organisationens standardindstilling.


 

For yderligere oplysninger om ekstern desktop-kontrol, se: Angiv eller anmod om ekstern desktop-kontrol i Webex-appen.