Aktivere eller deaktivere kontroll av eksternt skrivebord (RDC) for organisasjonen

Før du starter

Innstillinger som konfigureres på organisasjonsnivå, angis automatisk for brukere når de opprettes.

Fra Control Hub kan du angi organisasjonsstandarden for RDC. Hvis du vil gjøre unntak for brukere, går du til Brukerinnstillinger.

Når RDC-innstillingen er konfigurert på brukernivå, vil den ikke gå tilbake til organisasjonens standardinnstilling.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester.

2

Velg Anrop > Kundeinnstillinger.

3

Fra Opplevelse under samtale velger du følgende veksleknapper for å aktivere eller deaktivere standardinnstillinger for RDC:

  • Be om fjernkontroll – Tillater at brukere kan be om og ta kontroll over andres delte innhold.
  • Gi fjernstyring – Tillater at brukeren kan gi andre kontroll over sitt eget delte innhold.

Aktivere eller deaktivere kontroll av eksternt skrivebord (RDC) for en bruker

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere.

2

Velg brukeren du vil endre.

3

Velg Anrop > Opplevelse under samtale.

4

Velg veksleknappen for å aktivere eller deaktivere RDC-alternativer:

  • Be om fjernkontroll – Tillater at brukere kan ta kontroll over andres delte innhold.
  • Gi fjernstyring – Tillater at brukeren kan gi andre kontroll over sitt eget delte innhold.

 

Når RDC-innstillingen er konfigurert på brukernivå, vil den ikke gå tilbake til organisasjonens standardinnstilling.