Włączanie lub wyłączanie zdalnego sterowania pulpitem w organizacji

Przed rozpoczęciem

Ustawienia skonfigurowane na poziomie organizacji są automatycznie ustawiane dla użytkowników podczas ich tworzenia.

W centrumsterowania można ustawić domyślne ustawienie usługi Podłączanie pulpitu zdalnego organizacji. Aby utworzyć wyjątki dla użytkowników, przejdź do ustawienia użytkownika.

Na poziomie użytkownika po skonfigurowaniu ustawienia usługi Podłączanie pulpitu zdalnego nie powróci ono do domyślnego ustawienia organizacji.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do Usługi.

2

Wybierz pozycję Ustawienia klienta > połączeń.

3

W obszarze Środowisko podczas połączeniawybierz następujące przełączniki, aby włączyć lub wyłączyć domyślne ustawienia usługi Podłączanie pulpitu zdalnego:

  • Żądanie zdalnegosterowania — zezwalaj użytkownikom na żądanie i uzyskiwanie kontroli nad udostępniana zawartością innych osób.
  • Oddaj zdalną kontrolę— zezwalaj użytkownikom na kontrolowanie udostępnianej zawartości przez inne osoby.

Włączanie lub wyłączanie zdalnego sterowania pulpitem dla użytkownika

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comprogramie , przejdź do Użytkownicy.

2

Wybierz użytkownika, który chcesz zmodyfikować.

3

Wybierz opcję > w połączeniu.

4

Wybierz przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć opcje usługi Podłączanie pulpitu zdalnego:

  • Poproś o zdalne sterowanie— zezwalaj użytkownikom na uzyskiwanie i kontrolowanie udostępnianej zawartości innych osób.
  • Oddaj zdalną kontrolę— zezwalaj użytkownikom na kontrolowanie udostępnianej zawartości przez inne osoby.

 

Na poziomie użytkownika po skonfigurowaniu ustawienia usługi Podłączanie pulpitu zdalnego nie powróci ono do domyślnego ustawienia organizacji.