Włącz lub wyłącz sterowanie pulpitem zdalnym dla organizacji

Przed rozpoczęciem

Ustawienia skonfigurowane na poziomie organizacji są automatycznie ustawiane dla użytkowników podczas ich tworzenia.

W Control Hub można ustawić domyślne ustawienie organizacji dla RDC. Aby wprowadzić wyjątki dla użytkowników, przejdź do ustawień użytkownika.

Na poziomie użytkownika po skonfigurowaniu ustawienia RDC nie wróci ono do ustawienia domyślnego organizacji.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do usług.

2

Wybierz Połączenia > Ustawienia klienta.

3

Z poziomu środowiska podczas połączenia wybierz następujące przełączniki, aby włączyć lub wyłączyć ustawienia domyślne RDC:

  • Sterowanie żądaniami — zezwól użytkownikom na żądanie i uzyskanie kontroli nad udostępnianymi treściami innych osób.
  • Nadaj kontrolę — zezwól użytkownikom na umożliwienie innym przejęcia kontroli nad udostępnianymi treściami.

Włącz lub wyłącz sterowanie pulpitem zdalnym dla użytkownika

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, przejdź do użytkowników.

2

Wybierz użytkownika, którego chcesz zmodyfikować, i kliknij opcję Połączenia.

3

W obszarze Ustawienia klienta kliknij opcję Doświadczenie podczas połączenia.

4

Wybierz przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć opcje RDC:

  • Sterowanie żądaniami — zezwól użytkownikom na żądanie i uzyskanie kontroli nad udostępnianymi treściami innych osób.
  • Nadaj kontrolę — zezwól użytkownikom na umożliwienie innym przejęcia kontroli nad udostępnianymi treściami.

 

Na poziomie użytkownika po skonfigurowaniu ustawienia RDC nie wróci ono do ustawienia domyślnego organizacji.


 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zdalnego sterowania pulpitem, zobacz: Zapewnij lub poproś o zdalne sterowanie pulpitem w aplikacji Webex.